Kilka miesięcy temu astronomowie potwierdzili tajemniczy sygnał radiowy z kosmosu, ale nie byli w stanie ustalić jego źródła. Teraz w końcu może się to udać, bo podobny sygnał namierzono na żywo.

Radioteleskop

Mianem szybkich błysków radiowych (FRB, Fast Radio Burst) określa się krótkotrwałe, kilkumilisekundowe sygnały radiowe pochodzenia pozagalaktycznego. Sygnały te, mimo że trwają bardzo krótko, generują energię, jaką Słońce wyprodukuje w ciągu miliona lat. Są to zjawiska potężne, gwałtowne, a także bardzo tajemnicze. Obecnie nie są znane mechanizmy powstawania FRB, choć istnieje kilka hipotez na ten temat. Najbardziej prawdopodobna jest ta, że odpowiadają za nie implozje przerośniętych gwiazd neutronowych lub flary emitowane z magnetarów.

polaryzacja kołowa

Polaryzacja kołowa

 

Astronomowie do tej pory odnotowali 9 takich zjawisk, ale każde z nich ziemskie radioteleskopy odnotowały z tygodniowym, a nawet miesięcznym opóźnieniem. Ze względu na krótki czas trwania namierzenie ich źródeł było niemożliwe. Teraz nastąpił przełom. W Parkes Observatory po raz pierwszy zarejestrowano taki sygnał na żywo.

Sygnał kołowy

Bardzo szybko kilka ziemskich radioteleskopów zwróciło się ku źródle sygnału – udało się je ustalić na okolice gwiazdozbioru Wodnika. Ponieważ nie odnotowano tam wystąpienia żadnej poświaty, źródłem tajemniczego sygnału prawdopodobnie nie był ani rozbłysk gamma, ani supernowa. Co najdziwniejsze – zarejestrowany sygnał składał się z fal spolaryzowanych kołowo, a nie liniowo. Jest to zupełna nowość wśród sygnałów pochodzących z kosmosu, dlatego astronomowie znowu są w kropce. Oznacza to, że źródłem FRB prawdopodobnie nie są gwiazdy neutronowe i magnetary, do tej pory o to podejrzewane. Co zatem?

Jedyną szansą na uzyskanie odpowiedzi na to pytanie jest dalsze „nasłuchiwanie” nieba.

Źródło: interiaradiocomms.com.au

FRB, Fast Radio Burst, Australia, Parkes Observatory, gwiazdozbiór Wodnika, spolaryzowane kołowo, radioteleskopy, constellation Aquarius, circularly polarized, radio telescopes.

Polecane:

Niezwykłe zjawisko w naszej galaktyce, czarna dziura wystrzeliła wysokoenergetyczną materię jak poci...
NASA - Rok 2011 znalazł się w dziesiątce najcieplejszych od ponad 120 lat, tylko 0,12 st. mniej od r...
Queensland, Australia - Powódź, która może się okazać gorsza w skutkach niż zeszłoroczna
Najnowsze badania kwestionują dotychczasowe założenia, że umierające gwiazdy tracą atmosferę, świadc...
Nielegalne wypalanie terenów pod plantacje palm olejowych w Indonezji powodem rekordowego smogu w Si...
Włochy - W Wenecji zostanie wybudowany system tam przeciwpowodziowych za 6.7 mld dolarów, miasto zal...
Grecja w śniegu
USA - W Nowym Jorku wykoleił się pociąg metra, 19 osób rannych, tysiąc osób uwięzionych pod ziemią
Japonia - Potężny wybuch i erupcja wulkanu Ontake znajdującego się 200 km od Tokio