Pomiar promieniowania radioaktywnego z Bielska Białej

Pomiary dokonywane są co kilka minut.

POMIAR Z OSTATNICH 24 GODZIN

Geiger 1

*) charakterystyczne *chwilowe* skoki wartości CPM, widoczne na wykresie są zjawiskiem normalnym

TYGODNIOWY POMIAR DAWKI

geiger 7 dni

MIESIĘCZNY POMIAR DAWKI

MIESIĘCZNY POMIAR DAWKI

Ostatnie pomiary

PSEUDO WIZUALIZACJA EMISJI KWANTÓW GAMMA

Dane udostępnia: ISWSP GAMMAVO

 


__________________________________Reklama_________________________________