Poniżej znajdują się wykresy głębokości i energii wstrząsów sejsmicznych z uśrednieniem godzinowym i dobowym. W ciągu ostatnich kilku godzin wzrosła aktywność wulkanu Etna we Włoszech.

Głębokość wstrząsów sejsmicznych

Energia wstrząsów sejsmicznych z uśrednieniem godzinowym

Energia wstrząsów sejsmicznych z uśrednieniem dobowym

Obraz z kamery skierowanej na wulkan Etna

Obraz z kamery skierowanej na wulkan Etna