Są siostrami syjamskimi. Dzielą jedno ciało, mają jedną głowę i dwie identyczne twarze. Hope i Faith (Nadzieja i Wiara) przyszły na świat w ubiegłym tygodniu w Sydney w Australii i ich narodziny lekarze nazywają cudem. Dziewczynki mają wspólne wszystkie organy, ale w jednej czaszce znajdują się dwa mózgi. Rodzice dziewczynek wiedzieli ... Czytaj więcej