Poniższe wykresy przedstawiają energię drgań magnetycznych w trzech osiach, z ostatnich 10 dni. Sumaryczna energia drgań magnetycznych. Magnetometr - pomiary Głogów.   Osoby, które pokażą mi szczyt oddziaływań oraz symetryczne przekształcenia przed i po szczycie energii drgań magnetycznych, otrzymają hasło do artykułów na ten i przyszły miesiąc oraz dostęp do Forum. Zapraszam do analizy.   Źródło: ... Czytaj więcej