Rekordowe opady deszczu w lipcu pochłonęły już sześć ofiar w południowo-zachodniej Japonii. Woda wystąpiła z rzeki i spowodowała osunięcie się ziemi, co przyniosło ogromne straty. Lokalne władze zarządziły ewakuacje mieszkańców z terenów zagrożonych żywiołem. W ciągu 40 godzin spadło 160 procent średniej miesięcznej sumy opadów dla całego lipca. Żywioł pustoszy południowo-zachodnią część ... Czytaj więcej