W zaledwie 44 lata liczebność gatunków kręgowców spadła aż o 60 procent. Przyrodnicy, jako najważniejsze przyczyny spadku globalnej bioróżnorodności, wskazują rabunkową gospodarkę i rolnictwo - obie związane z nieustannie rosnącą konsumpcją ze strony człowieka. Tymczasem przyroda dostarcza ludziom usługi ekosystemowe warte około 125 bilionów dolarów rocznie. "Wszystko, co zbudowało współczesne społeczeństwo, ... Czytaj więcej