Do jakiego stopnia polskie badania naukowe są komercjalizowane? Jakie czynniki ten proces wspomagają, a jakie są dla niego przeszkodą? Próbę odpowiedzi na te pytania podjęli autorzy raportu "Polskie Nauki Zastosowane", stworzonego na zamówienie Fundacji PAP. Jak zauważają we wstępie autorzy raportu, w ostatnich latach polscy decydenci, przedsiębiorcy i naukowcy zaczęli dostrzegać ... Czytaj więcej