Ostatnie 9 dnie trzęsień ziemi przedstawione w postaci MIDI. Trzęsienia ziemi 2017.07.01-26 Pierwszy dźwięk MIDI pokazuje magnitudę, drugi głębokość. Na wykresie jest energia drgań magnetycznych w osi pionowej, pomiary lokalne w Głogowie. Między dźwiękami kolejnych wstrząsów jest zachowana proporcja czasowa.   Źródło: LosyZiemi.org     ... Czytaj więcej