Na poniższych wykresach wyliczona jest moc drgań magnetycznych dla trzech osi pomiarowych w ciągu ostatnich siedmiu dni. Czyli moc burzy geomagnetycznej w rozbiciu na osie. Sumarycznie Te trzy gwałtowne obniżenia mocy, to uderzenie plazmy od Słońca w ziemską magnetosferę. W takich momentach można zaobserwować spadek indukcji pola magnetycznego w osi północ-południe nawet ... Czytaj więcej