Większość gwiazd rodzi się w towarzystwie - rzadko powstają pojedynczo. Ten argument pozwolił naukowcom Stevenowi Stahlerowi oraz Sarah Sadavoy stwierdzić, że taka sytuacja zaszła również w przypadku Słońca. Od wielu lat naukowcy spekulowali na temat prawdopodobieństwa istnienia bliźniaczki Słońca. Jej siła grawitacji miałaby powodować spychanie komet z orbit i kierowanie ich ... Czytaj więcej