Naukowcy ostrzegają przed zagrożeniem, jakie stwarzają przybyłe z Azji do Francji płazińce z rodzaju bipalium. Ten gatunek inwazyjny może szkodzić bioróżnorodności, a także innym lokalnym bezkręgowcom. Badania dotyczące płazińców z rodzaju bipalium prowadzono we Francji, ale również na terenie części francuskich terytoriów zależnych.   "To niemożliwe" Do pewnego czasu nikt nie zwracał uwagi na ... Czytaj więcej