Starożytne rękopisy arabskie mogą dostarczyć współczesnym badaczom cennych informacji o klimacie panującym na ziemi tysiąc lat temu i pomóc poznać zasady rządzące zmianami klimatycznymi – donoszą hiszpańscy naukowcy.

 Najwięcej zachowanych irackich dokumentów pochodzi ze „Złotego Wieku” (816 – 1009 r. n.e.)

 

Badania porównawcze nad klimatem w oparciu o źródła historyczne prowadzono do tej pory dokonując analizy i zestawienia danych zaczerpniętych z oficjalnych zapisów o pogodzie. Były to między innymi raporty lotnicze z II wojny światowej czy dzienniki okrętowe XVIII-wiecznych statków.

Hiszpańscy naukowcy z uniwersytetu w Extramadurze przeprowadzili badania pochodzących z Iraku dokumentów pochodzących z IX i X wieku naszej ery (odpowiednio III i IV wieku według kalendarza arabskiego). Skupili się na pismach sporządzonych przez polityków, uczonych i historyków,  zawierających opisy zjawisk pogodowych. 

Grad i śnieg w Bagdadzie

„Dane klimatyczne pozyskane z tych starożytnych źródeł dotyczą zazwyczaj wyjątkowych zdarzeń, które dotknęły szerszy krąg społeczności, jak susze i powodzie. Są to też zjawiska występujące w starożytnym Bagdadzie niezwykle rzadko, jak gradobicia, zamarzanie rzeki czy opady śniegu” – pisze lider projektu badawczego dr Fernando Dominguez Castro w raporcie opublikowanym przez serwis ScienceDaily.com.

Teraz mniej ochłodzeń

Analiza zebranych danych pozwoliła ustalić, że w pierwszej połowie X wieku nastąpił wzrost częstotliwości występowania ochłodzeń, na przykład w lipcu 920 roku nastąpił znaczący spadek temperatury, a w 908, 944 i 1007 roku wystąpiły opady śniegu.

Dla porównania, w czasach nowożytnych zarejestrowano w Bagdadzie tylko jeden przypadek wystąpienia opadów śniegu, w 2008 roku.

Wulkan przyczyną ochłodzenia

Badacze uważają, że zapisy o okresie ochłodzenia w X wieku, poprzedzającym bezpośrednio średniowieczny okres ocieplenia, zdają się potwierdzać tezę o nagłym ochłodzeniu klimatu na skutek wielkiej erupcji wulkanicznej. Naukowcy zaznaczają jednak, że udowodnienie tej tezy wymaga jeszcze mnóstwa pracy, choć już teraz podkreślają swą pewność co do tego, że w Iraku w X wieku występowało o wiele więcej wyjątkowych zjawisk meteorologicznych i silnych ochłodzeń, niż obecnie.

Źródło: sciencedaily.com, tvnmeteo.pl

Polecane:

Fukushima, Japonia - Potężny tajfun Ma-on zagraża zniszczonej elektrowni atomowej
Filipiny - Ulewny deszcz pada od 12 dni non stop, coraz gorzej jest w Manili, stolicy kraju
24 maja 2014 roku prawdopodobnie zobaczymy burze meteorów, jakiej nigdy wcześniej nie oglądano
Czechy - Stan klęski żywiołowej prawie w całym kraju, Praga zamknęła metro
ALMA, Chile - Obłok molekularny wyjątkowo gorący i wielki, podważa to teorię, że gwiazdy rodzą się w...
UK - Ludzkie kości zawierają maź składającą się z soli i cytrynianów, o której nikt dotychczas nie w...
Kanada - Trzęsienie ziemi u wybrzeży wyspy Vancouver, magnituda 6.6
Polska - Silna nawałnica i trąba powietrzna w Małopolsce i na Podkarpaciu, co najmniej 20 uszkodzony...
Islandia - Na półwyspie Reykjanes wykonano najgłębszy odwiert w wulkanie, dowiercono się do 4659 met...