Brytyjczycy, tworząc swoje prognozy pogody, zaczęli uwzględniać zjawiska, jakie zachodzą na Słońcu. Nasza dzienna gwiazda jest teraz w okresie wzmożonej aktywności, a to może mieć poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa energetycznego.

Od teraz brytyjskie Biuro Meteorologiczne (ang. Met Office), tworząc swoje prognozy pogody, będzie brało pod uwagę także zjawiska zachodzące na Słońcu, głównie tzw. rozbłyski słoneczne. 

W wyniku rozbłysków słonecznych bardzo często dochodzi do tzw. koronalnych wyrzutów masy, które są gigantycznymi obłokami plazmy, czasem docierającymi w okolice Ziemi.

Kiedy koronalny wyrzut masy dotrze w pobliże Błękitnej Planety, zaburza jej magnetosferę. To może skończyć się m.in. zakłóceniami w działaniu systemów nawigacji satelitarnej, uszkodzeniami znajdujących się na orbicie satelitów, a także zniszczeniem transformatorów wysokiego napięcia, co spowodowałoby przerwy w dostawie prądu (13 marca 1989 koronalny wyrzut masy spowodował wyłączenie sieci energetycznej w Quebec w Kanadzie: awaria ta przez 9 godzin uniemożliwiała korzystanie z energii elektrycznej sześciu milionom mieszkańców regionu).

Ochrona przed skutkami

Dzięki Met Office można będzie przygotować się odpowiednio na ewentualne skutki koronalnych wyrzutów masy. To bardzo ważne, bo w tym roku Słońce jest dla nas szczególnie niebezpieczne: przechodzi maksimum swojej aktywności, a to oznacza np., że do koronalnych wyrzutów masy dochodzi nawet 15 razy częściej niż w okresie minimum aktywności słonecznej.

Współpraca z wieloma instytucjami

Korzystać z nowych danych Met Office może dzięki współpracy z Brytyjską Służbą Geologiczną (ang. British Geological Survey), NASA, a także Amerykańską Narodową Służbą Oceaniczną i Meteorologiczną (ang. National Oceanic and Atmospheric Administration). Przetwarzaniem danych zajmuje się program o nazwie Esper, ale Met Office zapowiada, że wkrótce stworzy swój własny program.

Źródło: guardian.co.uk, tm

Polecane:

Starożytna egipska biżuteria, która jest przechowywana w Londynie, została wykuta z kawałków meteory...
Tran wkrótce może powstawać z glonów, a nie z ryb jak dotychczas
Jesienią może wystąpić anomalia pogodowa El Niño, w 1997 roku spowodowała wyjątkowo duży wzrost temp...
Odkryto mechanizm, który powoduje apetyt, odpowiedzialne są za to neurony AGRP w podwzgórzu, które p...
Kalabria, Włochy - Ulewne deszcze trwały dwa dni, miejscami spadło nawet 700 l/mkw
TSMC w pierwszej połowie bieżącego roku zacznie produkcje układów w technologii 7 nm, rozpoczęli już...
Na ziarnku piasku może się pomieścić nawet 100 tysięcy bakterii
Słońce - Plama weszła w strefę aktywną magnetycznie, wkrótce szczyt burzy jonosferycznej
Macerata, Włochy - Mężczyzna zaczął strzelać z samochodu do ciemnoskórych imigrantów