Powstanie Polska Agencja Kosmiczna – stosowną uchwałę przyjął Sejm. Dzięki takiej jednostce polskim firmom ma być łatwiej pozyskiwać środki z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Lepsza ma też być współpraca nauki z biznesem w tej branży.

Powstanie Polska Agencja Kosmiczna POLSA

Za ustawą głosowało 434 posłów, przeciw było 3, wstrzymał się 1.

Polska Agencja Kosmiczna, czyli POLSA (od Polish Space Agency) ma się przyczynić do usuwania barier w rozwoju firm i instytucji badawczo-rozwojowych z sektora kosmicznego.

W uzasadnieniu ustawy, którą firmował były wicepremier Waldemar Pawlak (PSL) napisano, że Polska poprzez uczestnictwo w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) wpłaca do niej kwotę rzędu kilkudziesięciu milionów euro rocznie, natomiast polski sektor kosmiczny, mimo potencjału i chęci, w minimalnym stopniu uczestniczy w programach ESA.

POLSA ma koordynować działania sektora, które dziś są rozproszone między różne instytucje i resorty, identyfikować ciekawe i ważne zastosowania, tworzyć własne laboratoria, usprawniać dzielenie się wiedzą itp. Koszty funkcjonowania Agencji oszacowano na 5-10 mln zł rocznie.

Siedzibą agencji będzie Warszawa, jej prezesa ma powoływać premier, spośród osób wyłonionych w drodze konkursu. Ten ma organizować Rada Agencji, w skład której mają wejść przedstawiciele administracji rządowej (dziewięć osób) oraz po czterech przedstawicieli nauki i przemysłu.

Do końca 2017 roku Polska ma funkcjonować w ESA na specjalnych warunkach, dzięki czemu nasze wnioski są oceniane na bardziej konkurencyjnych warunkach niż z innych krajów ESA.

Przez pierwszych pięć lat naszego członkostwa w ESA 45 proc. opłacanej przez nas rocznej składki (wynoszącej ok. 20 mln euro) będzie wracało do Polski w ramach projektów realizowanych przez nasze firmy. Później to właśnie dzięki Polskiej Agencji Kosmicznej ma nam być łatwiej walczyć o cześć tych środków.

Znawcy sektora uważają, że Polska może się specjalizować np. w budowie małych satelitów, misjach eksploracyjnych czy instrumentach do obserwacji Ziemi.



Źródło: PAP, rmf24

Polecane:

USA - Superbomba GBU-57 jest gotowa do użycia, wbija się w ziemię na głębokość do 61 metrów i eksplo...
Meteoryt "NWA 7034" nieoficjalnie nazywany "Czarna piękność" może stanowić braku...
Meksyk - Naukowcy zbadają tunel pod słynną świątynią w Teotihuacan, szukają ceremonialnej komnaty
Voyager 1 powoli opuszcza Układ Słoneczny
Według naukowców, złoto pochodzi ze zderzenia dwóch gwiazd neutronowych
UK - Niezwykła operacja, pięciotygodniowe dziecko oddało nerkę 22 letniej kobiecie
Za pomocą radarów na satelitach CryoSat-2 stworzono nową mapę dna oceanów, odkryto nieznane dotąd pa...
Indie - Z powodu ogromnych deszczy, które niszczą uprawy, dziennie siedmiu rolników popełnia samobój...
Po raz pierwszy uchwycono fenomen złożonych etapów śmierci ludzkich białych krwinek [Video]