Asteroida o masie 270 mln ton o nazwie Apophis zmierza w kierunku Ziemi i może dojść do kolizji 13 kwietnia 2036 roku. Co prawda naukowcy nie uważają tego ewentualnego zdarzenia za apokaliptyczne mimo, że cześć środowisk wieszczy taki efekt po impakcie. Jest jednak pewne, że tego typu katastrofa spowodowałaby śmierć milionów ludzi i spowodowałaby chaos na całym świecie.

 

Opinie naukowe dzielą się na potwierdzące i zaprzeczajace czy i kiedy będzie to miało miejsce. Dwustu siedemdziesięcio metrowy Apophis porusza się z prędkością około 37 tys km/h i według astronomów rosyjskich znajdzie się na kursie kolizyjnym z Ziemią. Jednak NASA określa prawdopodobieństwo wystąpienia katastrofy na 250 000/1 co ich hzdaniem oznacza, że asteroida blisko ale jednak minie naszą planetę.

 

Jeśli jednak Apophis zderzy się z Ziemią NASA w przybliżeniu określa energię uwolnioną w takim zdarzeniu na 510 megaton a  w porównaniu tzw. meteoryt tunguski wyzwolił energię 10 megaton a erupcja wulkanu Krakatoa niemal 200 megaton. Dlatego nawet zakładając iż do uderzenia dojdzie efekty będą katastrofalne dla części globu i możliwe jest mega tsunami w wyniku upadku na terenie oceanu ale nie będzie to ostateczny „Armagedon”, mimo, że tysiące kilometrów kwadratowychh zapewne będą zdewastowane.

Być może nawet gorsze skutki dla naszej planety miałaby ewentualna fragmentacja ciała niebieskiego w wyniku jakiejś interwencji z Ziemi. Wtedy należy założyć, że skala zniszczeń mogłaby być znacznie rozszerzona.

 

Jeśli myślicie gdzie możnaby się było ukryć aby przetrwac ten niebezpieczny okres w kwietniu 2036 roku NASA ma dla was przewidywanie odnośnie ścieżki ewentualnego impaktu i rozciąga się ona od południowej Rosji poprzez północny Pacyfik (USA,Meksyk, Nikaragua i Costa Rica) poprzez północną Kolumbię i Wenezuele oraz wzdłuż Atlantyku w kierunku wybrzeża Afryki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. ścieżka hipotetycznego uderzenia asteroidy Apophis

 

Astronomowie będą udoskonalać prognozy poprzez następne 25 lat i prawdopodobnie dowiemy się na gdy środowisko naukowe będzie zgodne co do efektu przejścia ciała niebeskiego w pobliżu Ziemi. Więcej informacji uda się zebrać około kwietnia 2029 roku gdy asteroida znajdzie się relatywnie blisko ziemi.

 

NASA i Rosyjska agencja kosmiczna rozważają różne scenariusze aby zneutralizować tą asteroidę ale większość działań na tym polu byłaby wykonywana po raz pierwszy. Brane jest pod uwagę wykorzystanie broni jądrowej, użycie Słońca do stopienia ciała niebieskiego za pomocą wielkich reflektometrów czy po prostu brana jest pod uwagę zmiana kursu asteroidy poprzez przepchnięcie ciała z kierunku kolizyjnego

 

0 0 votes
Article Rating