Badania przeprowadzone przez Ministerstwo Ochrony Środowiska Chin w latach 2005-2013 wykazały, że prawie jedna piąta gruntów rolnych w tym kraju jest silnie zanieczyszczona. W składzie gleby wykryto kadm, nikiel i arsen. Do tej pory dane dotyczące skażeń były zaklasyfikowane jako tajemnica państwowa.

Skażona jest jedna piąta ziemi w Chinach

Jak podaje chiński rząd, prawie jedna piąta ziemi w tym kraju jest zanieczyszczona. W 16,1 proc. gleb Chin i 19,4 proc. jej gruntów ornych wykryto silne skażenia. W składzie ziemi wykryto kadm, nikiel i arsen. Są to pierwiastki niezwykle toksyczne dla środowiska i człowieka.

Badanie objęło dwie trzecie powierzchni Chin.

Poprzednie badania przeprowadzone w latach 1986 i 1990 wykazały dużo niższe poziomy skażeń.

Tajemnica państwowa

Chińska agencja informacyjna Xinhua cytuje najnowszy raport: „Zanieczyszczenie jest najwyższe w trzech głównych obszarach przemysłowych, w delcie rzeki Jangcy w Chinach, wschodniej części delty Rzeki Perłowej oraz w południowych i północno-wschodnich Chinach.

Dane dotyczące zanieczyszczeń były wcześniej zaklasyfikowane jako tajemnica państwowa.

„Trudno być optymistą”

Ministerstwo Ochrony Środowiska w oświadczeniu na swojej stronie internetowej poinformowało: „trudno być optymistą co do stanu gleby w całym kraju”.

– Ze względu na długi okres intensywnego rozwoju przemysłowego i wysokich emisji zanieczyszczeń, w niektórych regionach kraju znacznie pogorszyła się jakość ziemi i podniosło się zanieczyszczenie gleby – oznajmiło Ministerstwo.

Chińczycy pełni obaw

Obecnie rośnie strach wśród chińskiej społeczności przed negatywnymi skutkami rozwoju dla środowiska i zdrowia mieszkających w kraju ludzi.

Chińczycy coraz głośniej protestują na ulicach przeciwko zanieczyszczeniu powietrza i budowie zakładów chemicznych w miastach.

Źródło: BBC, tm
0 0 votes
Article Rating