Światowa produkcja opium, głównie w Afganistanie, i kokainy, głównie w Kolumbii, w latach 2016-17 osiągnęła najwyższy poziom w historii – podało Biuro Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC).

Według raportu organizacji, rynek kokainy jest w „pełnym rozkwicie”. Wzrasta jej produkcja, rośnie handel i liczba użytkowników. UNODC wskazuje, że po 13 latach trendu spadkowego uprawa koki zaczęła ponownie wzrastać od 2013 roku, przede wszystkim w Kolumbii, w której powierzchnia jej upraw potroiła się.

Natomiast produkcja opium wzrosła na świecie od 2016 do 2017 roku o 65 procent, do 10,5 tysiąca ton. To najwyższa wartość od czasu pierwszych szacunków UNODC z początku wieku.

 

Kokaina zyskuje na popularności

Na całym świecie do 2016 roku liczba hektarów pod uprawę koki wzrosła o 76 procent, do 213 tysięcy. Ryzyko nielegalnych upraw zmniejszyło się ze względu na ograniczenie programów zwalczania upraw metodą oprysków z powietrza.

W efekcie produkcja kokainy w 2016 roku osiągnęła historycznie rekordowy poziom 1410 ton. Była o 25 procent większa niż rok wcześniej. – W USA obserwuje się wzrost używania kokainy, a niektóre wskaźniki świadczą też o wzroście w Europie – powiedziała Angela Me, autor raportu i dyrektor do spraw statystyk w UNODC.

Raport stwierdza, że liczba konsumentów kokainy w 2016 roku wzrosła o prawie siedem procent, do 18,2 milionów na całym świecie. Wzrost miał miejsce we wszystkich regionach. Najwięcej użytkowników kokainy – 34 procent – mieszka w Ameryce Północnej, a prawie 25 procent w Europie. W Europie Zachodniej szczególnie wysoki wskaźnik użytkowników kokainy ma Wielka Brytania, gdzie zażywa ją 2,3 procent ludności w wieku od 16 do 59 lat.

Przemyt kokainy na świecie

 

Heroina też zyskuje

Również konsumpcja opiatów wykazuje tendencję zwyżkową w zachodniej i środkowej Europie. Wzrost w 2016 roku jest według raportu skutkiem szacunkowo wyższego ich spożycia zgłoszonego przez Polskę. Odzwierciedla on nie tylko rosnące wskaźniki rozpowszechnienia heroiny (z 0,1 procent ludności w wieku 15-64 lata w 2014 roku do 1,1 procent w 2016 roku), ale także wysoki poziom dożylnego stosowania „kompotu” (1,7 procent).

W Europie Zachodniej i Środkowej traktowanej jako całość, 12 krajów zgłosiło stabilny trend rosnący w stosowaniu heroiny w 2016 roku, trzy zgłosiły wzrost w porównaniu z 2015 rokiem, a tylko dwa spadek.

Największym rynkiem heroiny w obu Amerykach są Stany Zjednoczone, w których mieszka niemal 80 procent globalnych użytkowników opiatów. Szacunkowa liczba użytkowników tego narkotyku wzrosła w 2016 roku o 14 procent (w stosunku do roku poprzedniego), natomiast roczny wskaźnik rozpowszechnienia heroiny w latach 2010-2016 podwoił się.

Przemyt heroiny na świecie

Starsi biorą coraz więcej

Po raz pierwszy raport UNODC odnotowuje wzrost używania narkotyków wśród osób w wieku powyżej 50 lat, co jest trendem związanym ze starzeniem się ludności. – Może to stanowić wyzwanie dla systemów opieki zdrowotnej w krajach zachodnich – stwierdza raport.

W dekadzie 2006-2016 liczba osób powyżej 50 roku życia zażywających narkotyki wzrosła w USA z 3,6 milionów do 10,8 miliona. Na przestrzeni ostatnich 20 lat liczba takich osób zwiększyła się 12 razy.

Także liczba osób powyżej 50. roku życia, które umierają na skutek spożycia narkotyków, głównie z przedawkowania pochodnych opium lub opioidów syntetycznych, wzrosła znacząco. W 2015 roku około 39 procent osób zmarłych z takiego powodu (około 450 tysięcy) miało ponad 50 lat, podczas gdy w 2000 roku było to 27 procent.

 

 

 

 

Źródło: PAP, tvn24, Reuters
0 0 vote
Article Rating