W odpowiedzi na inicjatywę obywatelskąRight2Water” na rzecz poprawy dostępu wszystkich Europejczyków do bezpiecznej i wysokiej jakości wody z kranu, Parlament Europejski przyjął we wtorek 15 grudnia nową dyrektywę w sprawie wody pitnej.

Inicjatywę obywatelską „Right2Water” na rzecz poprawy dostępu wszystkich Europejczyków do bezpiecznej i wysokiej jakości wody z kranu podpisało ponad 1,8 miliona osób. Jak podał Parlament Europejski, jest to tym samym pierwsza europejska inicjatywa obywatelska, która stała się prawem.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej będą musiały zapewniać nieodpłatny dostęp do wody pitnej w budynkach publicznych. Klienci restauracji, stołówek i usług gastronomicznych powinni otrzymywać wodę do picia za darmo lub za niską opłatą. Państwa unijne powinny również starać się poprawić dostęp do wody bieżącej grupom znajdującym się w trudnej sytuacji, takim jak uchodźcy, społeczności koczownicze, bezdomni i grupy mniejszościowe.

Woda z kranu powinna nadawać się do bezpośredniego spożycia i należy zachęcać do korzystania z niej, a więc trzeba poprawić jej jakość poprzez wprowadzenie bardziej rygorystycznych limitów dla niektórych zanieczyszczeń, np. ołowiu.

Do początku 2022 roku Komisja Europejska sporządzi wykaz substancji lub związków, których wpływ na zdrowie ludzkie budzi obawy społeczne lub naukowe, a następnie będzie monitorować proces ich eliminowania z wody. W wykazie znajdą się m.in. środki farmakologiczne, związki zaburzające gospodarkę hormonalną i mikrocząsteczki plastiku.

Komisja Europejska ustanowi również europejskie wykazy substancji dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną. Państwa członkowskie Unii Europejskiej będą pilnować, aby środki podejmowane w celu wdrożenia nowych norm wybierane były w sposób ostrożny i w żadnym wypadku nie prowadziły do pogorszenia obecnej jakości wody pitnej.

– Dwadzieścia lat po wejściu w życie pierwszej dyrektywy w sprawie wody pitnej nadszedł czas, aby ją zaktualizować i zaostrzyć wymagania w odniesieniu do niektórych zanieczyszczeń, takich jak ołów. Dla Parlamentu Europejskiego niezwykle ważne było, aby nowa dyrektywa uczyniła naszą wodę pitną jeszcze bezpieczniejszą i uwzględniła zanieczyszczenia dotychczas nieobecne. Dlatego z zadowoleniem przyjmuję zawarte w dyrektywie przepisy dotyczące mikrocząsteczek plastiku i substancji zaburzających gospodarkę hormonalną, takich jak bisfenol A – powiedział luksemburski europoseł sprawozdawca Christophe Hansen.

Dyrektywa wejdzie w życie 12 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Kraje unijne będą miały dwa lata na jej wdrożenie. Według Komisji Europejskiej mniejsze zużycie wody butelkowanej mogłoby przynieść gospodarstwom domowym w UE oszczędności w wysokości ponad 600 mln euro rocznie. Jeśli wzrośnie zaufanie obywateli do wody wodociągowej, zmniejszy się ilość odpadów plastikowych związanych z korzystaniem z wody butelkowanej, co zmniejszyłoby również ilość śmieci w morzu. Butelki plastikowe są jednym z przedmiotów jednorazowego użytku najczęściej spotykanych na europejskich plażach.

 

 

ŹródłoPAP
0 0 votes
Article Rating