Niezwykle odkrycie archeologiczne we Francji. Z powodu suszy poziom wody w jeziorze Lac de Paladru – u podnóża Alp – spadł o prawie dwa metry odsłaniając pozostałości osady sprzed blisko tysiąca lat.

Naukowcy badają m.in. pale, na których w XI wieku zbudowane zostały domy miejscowej ludności oraz pozostałości niewielkiej przystani rybackiej. Archeolodzy są pewni, że na dnie jeziora znajda również przedmioty codziennego użytku sprzed blisko tysiąca lat.

Uczeni przypuszczają, że po kilkudziesięciu latach średniowieczna osada została opuszczona przez ówczesnych mieszkańców z powodu nagłego podwyższenia się poziomu wody w jeziorze. Odwrotne zjawisko odsłoniło teraz jej pozostałości.

Jezioro Lac de Paladru, Francja

Wcześniej w tej okolicy odkryto pozostałości jeszcze starszych domostw – sprzed blisko pięciu tysięcy lat.


 

Źródło: rmf14, Reuters
0 0 votes
Article Rating