W reaktorze nr 1 uszkodzonej japońskiej elektrowni atomowej Fukushima I poziom wody chłodzącej jest niższy niż sądzono. To wskazuje, iż znaczna część paliwa stopiła się wskutek odsłonięcia – podała eksploatująca elektrownię spółka energetyczna TEPCO.

TEPCO jednocześnie zaznaczyła, że znajdująca się w dolnej części ciśnieniowego zbiornika reaktora woda utrzymuje paliwo we względnie niskiej temperaturze, co oznacza, iż poprzez pompowanie wody z zewnątrz udało się zapobiec przegrzaniu rdzenia.

Wody mniej, niż myślano

Po skorygowaniu działania wskaźników ustalono, że poziom wody znajduje się poniżej wysokości, na jakiej w normalnych warunkach znajdują się wierzchołki czterometrowych prętów paliwowych. Jednak temperatura zewnętrznej powierzchni ciśnieniowego zbiornika reaktora jest względnie niska, wynosząc od 100 do 120 stopni Celsjusza.

Cztery z sześciu reaktorów elektrowni Fukushima I, w tym reaktor nr 1, uległy poważnemu uszkodzeniu w następstwie katastrofalnego trzęsienia ziemi i tsunami z 11 marca. Jest to najpoważniejsza awaria nuklearna na świecie od czasu wybuchu reaktora w Czarnobylu w 1986 roku.

Źródło: tvn24.pl //gak

0 0 votes
Article Rating