Grzyby były obecne na Ziemi już między 715 a 810 milionami lat temu. Ustalenia te opierają się na nowych analizach skamielin, które od dziesięcioleci znajdowały się w jednym z belgijskich muzeów.

Pochodzenie i ewolucja grzybów jest spowita tajemnicą. Zidentyfikowano tylko niewielką ilość gatunków, a ich delikatna natura sprawia, że ​​skamieliny są niezwykle rzadkie i trudne do odróżnienia od innych mikroorganizmów. Do tej pory najstarszą, potwierdzoną skamielinę zawierającą grzyby, oceniano na 460 milionów lat.

Prastare grzyby

Teraz grupa naukowców pod kierunkiem Steeve’a Bonneville’a z Université libre de Bruxelles odkryła nową skamielinę grzybów. Zidentyfikowano ją na podstawie składu molekularnego. Wyniki badań zostały opublikowane w „Science Advances”.

Skamieniałe pozostałości grzybni odkryto w skałach liczących między 715 a 810 milionów lat. W tych czasach życie na powierzchni kontynentów było w powijakach. Te starożytne skały, znalezione w Demokratycznej Republice Konga i należą do kolekcji Królewskiego Muzeum Afryki Środkowej mieszczącego się w Tervuren. Badacze uważają, że uformowały się w środowisku laguny lub przybrzeżnego jeziora.

– Obecność grzybów w tym przejściowym obszarze między wodą a lądem prowadzi nas do przekonania, że ​​mikroskopijne grzyby były ważnymi partnerami pierwszych roślin, które skolonizowały powierzchnię Ziemi około 500 milionów lat temu – wyjaśnił Bonneville.

Najstarsze skamieliny grzybów na Ziemi

W ubiegłym roku pojawiła się publikacja dotyczące mikroskopijnych organizmów odkrytych w złożach łupkowych na południe od Wyspy Wiktorii na skraju Oceanu Arktycznego. Analizy drobnoziarnistych skał osadowych, które gromadziły się w tym miejscu od milionów lat ujawniły, że maleńkie organizmy powstały w przedziale między 900 milionów a 1 miliardem lat temu. Naukowcy zakwalifikowali je jako grzyby i nazwali go Ourasphaira giraldae. Ma około miliarda lat.

Skamieliny odkryte w belgijskim muzeum mogą być prawie tak samo stare. – To ważne odkrycie, które skłania nas do ponownego przemyślenia czasu ewolucji organizmów na Ziemi – podkreślił Bonneville. Nowy grzyb nie otrzymał jeszcze nazwy.

Jak przyznali autorzy nowych badań, wcześniejsze skamieliny grzybów zidentyfikowano wyłącznie na podstawie morfologii pozostałości organicznych wydobytych ze skał przy użyciu żrących związków kwasowych. – Ta metoda uszkadza skamieliny i pozwala jedynie na analizę morfologiczną, co może prowadzić do błędnych interpretacji, ponieważ pewne cechy morfologiczne są wspólne dla różnych gałęzi żywych organizmów – zaznaczył Bonneville.

Zespół prowadzony przez Bonneville’a zastosował inne techniki analizy. Badacze wykorzystali m.in. spektroskopię synchrotronową oraz mikroskopię elektronową i fluorescencyjną. Dzięki tym technikom możliwe było zbadanie pozostałości organicznych na miejscu, bez obróbki chemicznej.

Te zaawansowane metody pozwoliły naukowcom wykryć ślady chityny, bardzo twardego związku występującego w ścianach komórkowych grzybów. Wykazali również, że organizmy te były eukariotami, czyli ich komórki miały jądro. – Wykazaliśmy, że struktury znalezione w starej skale są rzeczywiście pozostałościami grzybów sprzed około 800 milionów lat – przyznał Liane Benning z German Research Centre for Geosciences w Poczdamie.

 

 

ŹródłoUniversité libre de Bruxelles/Phys.org

 

0 0 votes
Article Rating