O poranku w niedzielę 4 stycznia, nie ruszając się z Ziemi, znajdziemy się możliwie najbliżej Słońca. Będzie to odległość 147,1 mln kilometrów. Nasza planeta osiągnie wtedy peryhelium. Dzięki temu zjawisku na półkuli północnej lato jest dłuższe niż zima.

Peryhelium - Słońce

4 stycznia Ziemia osiągnie peryhelium. Oznacza to, że znajdzie się w takim miejscu na swojej orbicie, które jest najbliżej Słońca. Do tego wydarzenia dojdzie dokładnie o godzinie 6.36 czasu uniwersalnego, czyli o 7.36 czasu polskiego.

Jest to cykliczne wydarzenie, które występuje corocznie na początku stycznia.

Ziemia - Słońce

Elipsa zamiast koła

Średnia odległość Ziemi od Słońca to 149,6 mln km, lecz w peryhelium wynosi ona jedynie 147,1 mln kilometrów. Gdy nasza planeta znajduje się najdalej od Słońca, mówimy wtedy o aphelium. Odległość między obydwoma obiektami wynosi około 152,2 mln km i dochodzi do tego w okolicach 4 lipca.

Występowanie aphelium i peryhelium jest wynikiem eliptycznego kształtu orbity Ziemi wokół Słońca. Nasza planeta nie obiega najbliższej gwiazdy po okręgu. Orbita Ziemi jest wyciągnięta w jedną stronę, dlatego raz znajduje się bliżej, a raz dalej od Słońca.

 

Nie mylić ze zmiennością pór roku

W trakcie gdy Ziemia jest w peryhelium, czyli najbliżej naszej dziennej gwiazdy, na północnej półkuli panuje zima. Na południe od równika występuje lato. Jednak pamiętajmy, że zmienność pór roku jest związana z nachyleniem osi naszej planety do płaszczyzny orbity, a nie z odległością Ziemi od Słońca.

Dłuższe lato, krótsza zima

Istnieją jednak inne konsekwencje eliptycznego kształtu orbity naszej planety. Kiedy zbliżamy się do Słońca, nasza planeta porusza się szybciej po swojej orbicie. Obecnie jej prędkość wynosi około 30,3 kilometry na sekundę. Dla porównania, w lipcu porusza się o 1 kilometr na sekundę wolniej. Z tego powodu zima na półkuli północnej i lato na południowej trwają krócej niż pozostałe pory roku. Przykładowo lato na półkuli północnej trwa przeciętnie pięć dni dłużej niż zima.

0 0 votes
Article Rating