Kilka technicznych i gospodarczych przeszkód uniemożliwiało wyprowadzenie urządzeń wykorzystujących folię elektrochromatyczną z fazy badań. Celem projektu EELICON jest pokonanie tych przeszkód poprzez wyeliminowanie ograniczeń sprzętowych, automatyzację procesów i zweryfikowanie potencjalnego prototypu procesu produkcyjnego o wysokiej wydajności w celu wdrożenia ekonomicznej, wysoko wydajnej technologii produkcji folii elektrochromatycznej.

Okno z folią elektrochromatyczną

 

Modernizacja okien przy pomocy elektrycznie przyciemnianej warstwy wykonanej z tworzywa sztucznego jest wizją, która w końcu jest bliska spełnienia. Na podstawie badań oceniających cykl życia ustalono, że wykorzystanie takich warstw w szkle architektonicznym, drzwiczkach do urządzeń, oknach samolotowych i szyberdachach może znacznie przyczynić się do oszczędności energii, a jednocześnie zwiększyć komfort użytkowników.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu EELICON (Enhanced Energy Efficiency and Comfort by Smart Light Transmittance Control) skupiono się na innowacyjnej technologii zmiennej przepuszczalności światła, którą opracowano w ramach projektu współfinansowanego w ramach wcześniejszych programów ramowych UE. Zespół projektu opracował urządzenia wykorzystujące mechanicznie elastyczną i lekką folię elektrochromatyczną, oparte na technologii przewodzących polimerowych nanokompozytów o właściwościach znacznie przewyższających najnowocześniejsze technologie.

Dr Uwe Posset, koordynator projektu i kierownik grupy eksperckiej w instytucie ZfAE — Centrum Elektrochemii Stosowanej, Fraunhofer ISC, omawia dotychczasowe osiągnięcia projektu.

Czy możecie już przedstawić jakieś wyniki projektu odnoszące się do zdefiniowanych celów?

Pracujemy nad demonstracyjną linią produktów, aby wdrożyć potencjalny proces produkcji folii elektrochromatycznej, czyli folii z tworzywa sztucznego, która zmienia kolor pod wpływem niewielkiego napięcia. Takie folie można wykorzystać do opracowania inteligentnych okien umożliwiających regulację wpadających promieni słonecznych i światła w budynkach i pojazdach. Technologia ta może potencjalnie zaoszczędzić znaczne ilości energii zużywanej przez systemy klimatyzacji. Przyciemnienie folii zmniejszy pochłanianie ciepła wewnątrz pomieszczenia bez pogorszenia widoczności przez okno. Folia umożliwia modernizację istniejących okien.

Czy wyniki oceny cyklu życia są już dostępne?

Tak. Wyniki w zasadzie potwierdzają, że proces produkcji tej technologii jest bardziej energooszczędny niż proces wytwarzania standardowych okien elektrochromatycznych. Obecnie pracujemy nad rozszerzeniem oceny cyklu życia, aby zademonstrować energooszczędny potencjał folii elektrochromatycznych w fazie użytkowania.

Ile będzie kosztowała ta technologia? W jakim stopniu będzie konkurencyjna wobec istniejących technologii (np. po względem ceny/wydajności)?

Docelowo chcemy uzyskać cenę 200 EUR/m2, czyli około 4 razy mniejszą niż cena standardowych okien elektrochromatycznych wykorzystujących szkło. Aby zapewnić większą konkurencyjność, będziemy musieli jeszcze bardziej obniżyć cenę, ale najczęściej podawaną ceną w kontekście zachowania konkurencyjności jest właśnie 200 EUR/m2. Ocena pełnej wydajności jest w toku. Z dyskusji z potencjalnymi użytkownikami końcowymi, producentami i klientami wiemy, że cena jest czynnikiem najważniejszym, a niektóre aspekty wydajności podlegają negocjacji, w zależności od zastosowania.

Czy łatwo jest wprowadzić taką technologię na rynek?

Jest to złożony proces i prawdopodobnie faza produkcji przemysłowej będzie trwała od 2 do 3 lat od zakończenia projektu i będzie wymagała znacznych inwestycji (aktualnie szacowanych na 10 mln EUR).

Który z obszarów zastosowań jest najbardziej obiecujący?

Inteligentne okna do energooszczędnych budynków, szyberdachy, inteligentne okna w samolotach, przełączane drzwiczki do urządzeń, inteligentne okulary i osłony oczu.

Jakie najważniejsze korzyści zapewnia ta technologia (proszę podać dane ilościowe wraz z opisem jakościowym)?

Niesie ona ze sobą wiele korzyści. Pracujemy nad technologią opartą na folii, przeznaczoną do instalacji i modernizacji okien. Będzie ona cechowała się krótkimi czasami przełączania (trwającymi mniej niż jedną minutę w porównaniu z 10–15 minutami w przypadku najnowocześniejszych okien elektrochromatycznych) oraz umożliwi ekonomiczną i wysoko wydajną produkcję (metodą roll-to-roll).

Nasza technologia zapewnia także lepszą przepuszczalność światła widocznego w stanie wybielonym w porównaniu z najnowocześniejszymi oknami elektrochromatycznymi (60–65% w porównaniu do 50–55%); niższą przepuszczalność światła widocznego w stanie przyciemnionym w porównaniu z najnowocześniejszymi oknami elektrochromatycznymi (5–10% w porównaniu do 10-15%); będzie całkowicie bezbarwna (w naturalnym odcieniu) w stanie wybielonym bez żadnego resztkowego koloru lub zabarwienia; będzie posiadała znaczne możliwości modulacji wartości g w porównaniu z technologiami inteligentnych okien wykorzystującymi folie oparte na ciekłych kryształach; jest wzmocniona mechanicznie; może działać w szerokim zakresie temperatur (od -25 do +60°C).

Jakie będą kolejne kroki po zakończeniu projektu? Jakie są możliwości rozwoju tej technologii w przyszłości?

Będziemy musieli się skupić na produkcji przemysłowej — przejściu ze skali pilotażowej na produkcję. Jeżeli osiągniemy docelową cenę i spełnimy minimalne wymagania dotyczące jakości, otworzy się dla nas bardzo duży rynek.

Źródło: cordis.europa.eu
0 0 votes
Article Rating