Najnowsza analiza danych GPS ujawniła nowe, ogromne obszary ruchu ziemi wokół uskoku San Andreas w Kalifornii.

Uskok San Andreas

Uskok San Andreas

Korzystając z danych zebranych przez czujniki GPS, naukowcy z EarthScope Plate Boundary Obserwatorium zidentyfikowali dwustukilometrowej szerokości płaty w obrębie uskoku w których dochodzi do pionowych ruchów, uniesienia i osiadania, skorupy ziemskiej.

Modele komputerowe symulujące zachowanie uskoku San Andreas nie przewidywały takiej aktywności, ale nowa analiza pokazuje ruch, który do tej pory nie został zidentyfikowany.

Górny wykres przedstawia płaty ruchu uskoku, wznoszenia w kolorze czerwonym i osiadania w kolorze niebieskim, według danych GPS, schemat dolny przedstawia płaty przewidywanych przez model symulacyjny trzęsień ziemi. Kredyt University of Hawaii, Manoa.

Górny wykres przedstawia płaty ruchu uskoku, wznoszenia w kolorze czerwonym i osiadania w kolorze niebieskim, według danych GPS, schemat dolny przedstawia płaty przewidywanych przez model symulacyjny trzęsień ziemi. Kredyt: University of Hawaii, Manoa

Naukowcy wykorzystali zaawansowane modelowanie statystyczne. Korzystając z tej techniki, naukowcom udało się przełamać głośne sygnały i wyizolować prosty pionowy wzór ruchu.

Dane na temat pionowych ruchów ziemi w obrębie uskoku zostały porównane z podobnymi ruchami jakie przewiduje się w modelach matematycznych trzęsień ziemi. Dzięki temu udało się potwierdzić to odkrycie. Ma to istotne znaczenie dla mieszkańców Kalifornii, oczekujących na wielkie trzęsienie ziemi.

Naukowcy twierdzą, że nowe wyniki badań – opublikowane w czasopiśmie Nature Geosciences – mogą pomóc wykorzystywać mniejsze płaty ruchu pionowego skorupy ziemskiej, aby przewidzieć bardziej znaczące pęknięcia.

 

Źródło: The Extinction Protocol, Losyziemi
0 0 votes
Article Rating