Duży koronalny wyrzut masy miał miejsce 16. marca o godzinie 20:00, zaraz po tym 17. marca nastąpił jeszcze większy wyrzut masy o godzinie 12:48

Dziwnie zmniejszyła się prędkość plazmy do 380 km/s, zarazem zwiększyła się gęstość do 7 p/cm2

Promieniowanie Gamma 1,0 – 0,8 A zmniejszyło się do zaledwie 10-7 wata/m-2, protony i elektrony na stałym poziomie.

Prawdopodobnie satelity jeszcze nie dokonały pomiarów.


Po tym zdarzeniu można się spodziewać w ciągu 2-3 dni silnych trzęsień ziemi w rejonie Japonii, Alaski, Vanuatu, Chile i Haiti, ogólnie Indonezji

Wyrzut masy nastąpił z plamy słonecznej 11175

Kolejnym niebezpiecznym obszarem jest bardzo aktywna plama 11172


Źródło: USGS / NOAA

0 0 votes
Article Rating