Na poniższych wykresach znajdują się ostatnie 3 dni pomiarów pola magnetycznego Ziemi z wyliczoną energią drgań magnetycznych dla trzech osi oraz sumarycznych.

Na wykresach widać ciekawe cykle magnetyczne we wszystkich trzech osiach – występują duże zmiany energii.
Poniżej ostatnie 9 dni pomiarów.

 

Słońce

Aktywna, mała plama na wschodzie pod równikiem naszej gwiazdy.

 

Źródło: LosyZiemi.pl

Średniej siły oddziaływania magnetyczne wystąpią między 9-11 kwietnia, ze szczytem 10 kwietnia

0 0 votes
Article Rating