To, co zaczęło się od małej szczeliny na początku 2015 roku, dziś jest gigantycznym, ponad kilometrowej długości pęknięciem ziemi, które przecina wioskę Aponte, w południowo-zachodniej Kolumbii. Co najmniej 210 rodzin dotkniętych zostało tą anomalią geologiczną. W samym Aponte uszkodzonych zostało 170 budynków z których ewakuowano mieszkańców.

Uszkodzenia spowodowane pęknięciem ziemi

Uszkodzenia spowodowane pęknięciem ziemi

Z początku miejscowa ludność nie zwracała większej uwagi na powstałą szczelinę do czasu, kiedy to w grudniu 2015 roku zaczęła się powiększać. Do 24 grudnia pęknięcie rozrosło się z 20-50 cm. i nadal się powiększa. Niewyjaśnione pęknięcie ziemi w obecnej chwili ma długość 1200 metrów i w niektórych miejscach jego głębokość sięga nawet czterech metrów.

Gigantyczne pęknięcie ziemi w Aponte Kolumbia 1200 m długości i 50 cm szerokości

Gigantyczne pęknięcie ziemi w Aponte Kolumbia 1200 m długości i 50 cm szerokości

Gigantyczne pęknięcie ziemi w Aponte Kolumbia

Gigantyczne pęknięcie ziemi w Aponte Kolumbia

Według relacji mieszkańców zdarza się, że przez kilka dni z ziemi wydobywają się odgłosy przypominające szum wiatru i wówczas szczelina powiększa się nawet o kolejny 1 cm. Od grudnia 2015 roku 10 rodzin stale monitoruje sytuację wzdłuż pęknięcia.

Z ziemi wydobywają się odgłosy przypominające szum wiatru

Z ziemi wydobywają się odgłosy przypominające szum wiatru

Od grudnia 2015 roku 10 rodzin jest stale monitorowanych

Od grudnia 2015 roku 10 rodzin jest stale monitorowanych

Zniszczone domy

Zniszczone domy

Uszkodzenia spowodowane pęknięciem ziemi

Uszkodzenia spowodowane pęknięciem ziemi

Co najmniej 210 rodzin dotkniętych szkodami

Co najmniej 210 rodzin dotkniętych szkodami

Pęknięcie ziemi w Aponte

Pęknięcie ziemi

 

Władze z Bogoty wysłały oddział specjalistów do zbadania niepokojącego zjawiska, Jak dotąd przyczyna jest nieznana.

Specjaliści z Bogoty wysłani do zbadania przyczyny pęknięcia

Specjaliści z Bogoty wysłani do zbadania przyczyny pęknięcia

 

Źródło: poleshift

 

0 0 votes
Article Rating