W dniu 31 marca 2016 r. o godzinie 8:04 czasu lokalnego (13:04 UTC), miała miejsce umiarkowanie silna eksplozja wulkanu Nevado del Ruiz w Kolumbii. Według Washington VAAC emisja pyłu wulkanicznego poszybowała na wysokość 3800 m powyżej krateru wulkanu, czyli osiągnęła pułap 9.1 km n.p.m.

Nevado del Ruiz zdjęcia z kamer

Nevado del Ruiz

Erupcji towarzyszyły silne impulsy drgań, tuż przed wybuchem zanotowano wzrost aktywności sejsmicznej, którą zarejestrowały sejsmometry rozmieszczone wokół wulkanu.

Według Washington VAAC, kolumna popiołu wyemitowana przez wulkan podryfowała w kierunku południowo-zachodnim i porusza się z prędkością do 55,5 km/h oraz północno-zachodnim 18 km/h i najprawdopodobniej spowoduje opad popiołu na okoliczne tereny.

Nevado del Ruiz zdjęcia z kamer

Nevado del Ruiz zdjęcia z kamer

Nevado del Ruiz zdjęcia z kamer

Nevado del Ruiz zdjęcia z kamer

Nevado del Ruiz zdjęcia z kamer 5

W dniu 13 listopada 1985 roku nastąpiła erupcja wulkanu Nevado del Ruiz. Strumienie piroklastyczne stopiły pokrywę lodowcową na szczycie. Powstałe lawiny błotne spłynęły w dół stoku z dużą prędkością, pokrywając obszar do 100 km od epicentrum, w niektórych miejscach ponad 50 metrową warstwą.

Kataklizm zniszczył wiele domów i miast. Miasto Armero, w którym zginęło około 21000 osób (spośród 28700 ofiar) zostało całkowicie pokryte warstwami gorącego mułu. Wybuch wulkanu Nevado del Ruiz uważany jest za największą katastrofę związaną z erupcją wulkanu w XX wieku.

 

Źródło: thewatchers, wikipedia, Losy Ziemi
0 0 vote
Article Rating