Asteroida 2010 SO16 ma unikalną, poniekąd szokujacą zdrowy rozsądek orbitę, w której Ziemia stanowi jej istotny element.


Asteroida 2010 SO16 ( raz na 150 lat) zatacza łuk wokół Słońca ( wtedy znajduje się dalej od Słońca niż Ziemia), aby po zbliżeniu sie w okolice Ziemi być przez nią przechwyconą –  Ziemia odkształca jej orbitę tak, że dalej biegnąc asteroida ZAWRACA, i oblatuje Słońce, ale już po orbicie niższej niż orbita Ziemi

Po kolejnym okrążeniu Słońca 2010 SO16 znowu dostaje się w okolicę Ziemi i tym razem – za sprawą Ziemi – jej orbita znowu się odkształca tak, że asteroida znowu zawraca i wskakuje ponownie na tę wyższa orbitę. I tak w kółko.

Okazuje się, że ta orbita „o kształcie końskiego kopyta” jest bardzo stabilna. Symulacje pokazują, że bedzie stabilna przez co najmniej 120 000 lat!

Dla wykonania pełnego cyklu „końskiego kopyta” asteroida potrzebuje 350 lat.

Znane są inne asteroidy z tego rodzaju orbitą, jak na przykład Cruithne, jednak ich orbity nie są tak stabilne.

W pewnym sensie te asteroidy są jakby księżycami Ziemi – są z naszą planetą ścisle związane tak zwanym ruchem koorbitalnym.

 

 

Źródło: http://www.universetoday.com/84652/earth-has-a-companion-asteroid-with-a-weird-orbit
http://nuzgliwic.salon24.pl/295398,kosmiczne-kopyto-czyli-zakrecony-asteroid
http://www.popsci.com/technology/article/2011-04/earth-has-orbital-companion-stuck-horseshoe-orbit-around-sun