Poniższy film pokazuje aktywność wulkanu Colima w Meksyku w ciągu ostatniej doby.