Poniższy film pokazuje aktywność wulkanu Colima w Meksyku w ciągu ostatniej doby.

0 0 vote
Article Rating