Poniższy film przedstawia 3 mapy satelitarne w tym samym czasie w ciągu ostatnich dziesięciu dni. Zdjęcia ułożone są tak, żeby obejmowały obszar od Ameryki Północnej, przez Ocean Atlantycki po Europę. Pod mapami znajduje się wykres pokazujący energię drgań magnetycznych w tym samym czasie w osi pionowej.

Film zalecam oglądać w pełnym HD (1080p).

0 0 votes
Article Rating