Międzynarodowy zespół naukowców ustalił, że Droga Mleczna ma masę 890 miliardów razy większą niż nasze Słońce.

Ile waży Droga Mleczna? Na to pytanie już wielokrotnie próbowano odpowiedzieć. Astronomowie na przestrzeni lat przedstawiali różne oszacowania masy naszej galaktyki. Według najnowszych badań, Droga Mleczna ma masę 890 miliardów razy większą niż masa naszego Słońca. To około 1,76 septyliona kilogramów, czyli 1 760 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 kg.

Autorzy badań, które ukazały się w bazie pre-printów arXiv, twierdzą, że ich pomiary są najdokładniejszymi, jakie dotychczas wykonano. Ustalenie wielkości, kształtu i masy naszej galaktyki nie jest łatwym zadaniem, biorąc pod uwagę, że pomiarów dokonujemy od wewnątrz. Z tego też powodu duża część galaktyki jest zasłonięta przez gwiazdy czy chmury pyłów.

 

Masa Drogi Mlecznej

Najdokładniejsze dotychczasowe pomiary masy Drogi Mlecznej zostały oparte o dane z Kosmicznego Teleskopu Hubble’a oraz misji Gaia. Badania na ten temat opublikowano w marcu tego roku. Według tych wyliczeń Droga Mleczna ma około 1,5 biliona mas Słońca. Wcześniejsze badania wykonywane na przestrzeni kilku dekad wykorzystywały różnorodne techniki obserwacyjne, które pozwoliły oszacować masę naszej galaktyki w zakresie od 500 miliardów do 3 bilionów mas Słońca.

Dotychczasowe szacunki dotyczące masy Drogi Mlecznej były oparte na ruchach gwiazd wewnątrz galaktyki. Śledząc ruchy gwiazd i innych obiektów można ustalić, w jaki sposób grawitacja galaktyki wpływa na te gwiazdy. Choć mając do dyspozycji dobry teleskop może dostrzec całą galaktykę Andromedy, większość obiektów Drogi Mlecznej jest przed nami ukryta. Pobliskie gwiazdy i chmury pyłu zasłaniają nam odległe gwiazdy i inne obiekty. By oszacować masę naszej galaktyki uczeni musieli użyć bardziej wyrafinowanych technologii i metod statystycznych.

Nowe badanie opiera się na dwóch kluczowych kompilacjach danych. Informacje te ujawniły ruch gazu, gwiazd i innych materiałów w różnych częściach Drogi Mlecznej. Zespół wykorzystał te dane do opracowania tzw. „krzywej rotacji”.

– Dysk naszej galaktyki wiruje, ale nierównomiernie. Obiekty w różnych odległościach od centrum galaktyki krążą wokół tego centrum z różną prędkością – powiedział współautor badania Fabio Iocco, astrofizyk z Imperial College London. Ta siła musi być zrównoważona z siłą grawitacji galaktyki w każdym punkcie dysku galaktycznego. W innym przypadku galaktyka uległaby zniszczeniu, a gwiazdy i mgławice zostałyby wyrzucone w międzygalaktyczną pustkę. To z kolei można wykorzystać do obliczenia masy obiektu. Idąc o krok dalej, obliczając stany równowagi dla wszystkich obiektów w galaktyce, zespół był w stanie obliczyć wszystkie ich masy.

Naukowcy nadal musieli wziąć pod uwagę ciemną materię, która, jak sugerują wcześniejsze badania, stanowi około 93 procent całkowitej masy galaktyki. Uwzględnienie obu tych obliczeń doprowadziło do oszacowania całkowitej masy naszej galaktyki i obliczenia całkowitej masy samej ciemnej materii, która zgodnie z badaniami wynosi 830 miliardów mas naszego Słońca.

 

 

ŹródłoSpace.com

 

0 0 votes
Article Rating