O tym, że ryzyko chorób może mieć związek z miesiącem urodzenia mówiono już od czasów Hipokratesa. Ostatnie kilkadziesiąt lat przyniosło wiele prac naukowych, potwierdzających takie zależności w przypadku między innymi astmy, ADHD, czy krótkowzroczności. Badacze z Nowego Jorku przeprowadzili teraz analizę danych medycznych ponad 1,7 miliona pacjentów i wykazali, że taką zależność można znaleźć w przypadku 55 chorób. Piszą o tym na łamach „Journal of American Medical Informatics Association”.

Miesiąc urodzenia

Naukowcy Columbia University opracowali program, który pozwalał nadać ewentualne związki między datą urodzenia i ryzykiem zapadnięcia na pewne choroby. Przeanalizowali dane medyczne i historie choroby 1,7 miliona pacjentów, urodzonych w latach 1900-2000, którzy trafili do szpitala NewYork-Presbyterian Hospital/CUMC w latach 1985-2013. Pod uwagę wzięli w sumie 1,688 chorób.

W przypadku ponad 1600 z nich żadnego związku nie zauważono. Potwierdzono zależność od miesiąca urodzenia w przypadku 55 z nich. W 39 przypadkach chodzi o choroby, o których zależności od daty urodzenia już wcześniej pisano. 16 to zupełnie nowe odkrycia, wśród których aż 9 to różne choroby serca, takie jak migotanie przedsionków, zastoinowa niewydolność serca, dusznica bolesna, czy nadciśnienie.

Ogólnie najmniejsze ryzyko tych wszystkich chorób dotyczy osób urodzonych w maju, największe tych, którzy urodzili się w październiku. W przypadku tych 9 wskazanych dopiero teraz chorób serca zależność jest jednak inna, największe zagrożenie pojawia się u osób urodzonych od stycznia do kwietnia, najmniejsze u tych, którzy przyszli na świat od września do listopada.

Te dane powinny pomóc lekarzom w ocenie nowych czynników ryzyka, dotyczących różnych chorób– mówi współautor pracy profesor Nicholas Tatonetti z Columbia University Medical Center (CUMC) i Data Science Institute.Sami pacjenci nie powinni się jednak nimi przesadnie przejmować, choć bowiem zauważyliśmy pewne zależności, ewentualny wzrost ryzyka w związku z miesiącem urodzenia jest nieznaczny w porównaniu z takimi czynnikami, jak dieta, czy aktywność fizyczna –dodaje.

Wykorzystanie szybszych komputerów i elektronicznych kart choroby przyspieszy kolejne odkrycia– dodaje pierwsza autorka pracy, Mary Regina Boland.W ten sposób staramy się pomóc lekarzom wykorzystać bogactwo dostępnych danych do rozwiązywania konkretnych problemów medycznych.

Autorzy pracy podkreślają, że opublikowane wyniki dotyczą pacjentów z rejonu Nowego Jorku i mogą nie być uniwersalne. Zapowiadają kolejne badania historii chorób pacjentów z innych rejonów USA i innych krajów, a następnie porównanie tych zależności. Być może taka analiza pomoże w wykryciu przyczyn niektórych schorzeń i opracowaniu nowych, skuteczniejszych metod terapii.

Źródło: PAP, rmf24
0 0 vote
Article Rating