Ekstrakt z miłorzębu dwuklapowego (Ginkgo biloba) może wspomagać regenerację mózgu po udarze.

Naukowcy ze Szkoły Medycznej Uniwersytetu Nankińskiego zebrali grupę 348 pacjentów z 5 szpitali prowincji Jiangsu. Wszyscy maksymalnie do tygodnia wcześniej przeszli udar niedokrwienny. Średnia wieku wynosiła 64 lata.

Chorych wylosowano do grup. Jednej (179) przez pół roku podawano 450 mg wyciągu z miłorzębu i 100 mg aspiryny, a drugiej (169) tylko 100 mg aspiryny. W sumie ze studium odpadło 18 osób.

Wcześniejsze eksperymenty na zwierzętach pokazały, że miłorząb chroni przed obumieraniem neuronów w sytuacji, gdy w mózgu pojawiają się skrzepy. Wg naukowców, zwiększa on przepływ krwi przez tętnice mózgowe.

Autorzy najnowszej publikacji z pisma Stroke & Vascular Neurology wyjaśniają, że formę ochotników określano m.in. za pomocą Montrealskiej Skali Oceny Funkcji Poznawczych (ang. Montreal Cognitive Assessment, MoCA). Badania prowadzono na początku studium, a następnie po upływie 12, 30, 90 i 180 dni.

Okazało się, że w grupie przyjmującej ekstrakt z miłorzębu i aspirynę pacjenci uzyskiwali lepsze rezultaty, m.in. w przypadku pamięci i rozumowania. Odnotowano także szybszą poprawę mowy i siły mięśniowej.

Ponieważ i pacjenci, i naukowcy wiedzieli, kogo wylosowano do jakiej grupy, świadomość ta mogła wpłynąć na uzyskane wyniki. Specjaliści dodają też, że okres monitoringu nie był zbyt długi.

Chińczycy twierdzą, że w porównaniu do wcześniejszych testów, w badaniu wykorzystano wyciąg zawierający więcej ochronnych i mniej szkodliwych związków. Z tego powodu w trakcie studium odnotowano niewiele skutków ubocznych.

Losy pacjentów śledzono później przez blisko 2 lata. Nie stwierdzono większych różnic w zakresie zdrowia naczyniowego. Dalsze problemy, w tym tętniaki i kolejne udary, wystąpiły u 16 osób z grupy przyjmującej ekstrakt oraz aspirynę i u 20 przedstawicieli grupy kontrolnej.

Naukowcy komentujący wyniki uzyskane przez Chińczyków podkreślają, że konieczne są większe i dłuższe badania, podczas których brano by poprawkę m.in. na rozległość udaru.

 

 

0 0 votes
Article Rating