Poważne skażenie kojarzy się głównie z katastrofami elektrowni atomowych. Jednak według najnowszego rankingu opublikowanego przez międzynarodową organizację Blacksmith Institute, skutki kryzysów radioaktywnych wcale nie są większym problemem niż odpady elektroniczne, wycieki ropy naftowej czy rakotwórcze ścieki odprowadzane do wody. – W krajach rozwijających się zanieczyszczenia zagrażają zdrowiu ponad 200 mln osób – alarmują autorzy raportu.

 

– W tegorocznym sprawozdaniu opisujemy najbardziej zanieczyszczone miejsca, jakie znaleźliśmy. Ale trzeba podkreślić, że problem dotyczy znacznie większej liczby lokalizacji niż te dziesięć – podkreślił w specjalnym oświadczeniu, dotyczącym tegorocznego raportu Richard Fuller, prezes Blacksmith Institute.

Jego instytut jest międzynarodową organizacją non profit zajmującą się walką z zanieczyszczeniem w krajach rozwijających się. Wskazuje najbardziej skażone miejsca na świecie i działa na rzecz ich oczyszczenia. Wyniki swoich badań od kilku lat publikuje w specjalnych rankingach.

Nowotwory, zatrucia, zaburzenia

– Szacujemy, że w krajach rozwijających się zanieczyszczenia zagrażają zdrowiu ponad 200 milionom osób – powiedział Fuller. Przypomniał też, że według raportu Światowej Organizacji Zdrowia około 23 proc. przypadków zgonów w tych krajach może się wiązać z czynnikami środowiskowymi, takimi jak zanieczyszczenie.

Narażenie organizmu na oddziaływanie toksycznych substancji chemicznych może powodować występowanie nowotworów, ostre i przewlekłe zatrucia, zaburzenia poznawcze, uszkodzenia narządów i problemy z oddychaniem. Na te niebezpieczne konsekwencje najbardziej podatne są dzieci.

Autorzy listy najbardziej skażonych miejsc wytypowali je, kierując się stopniem zagrożenia, jakie stanowią dla ludzkiego zdrowia. Podkreślają też, że to przykłady obrazujące różne rodzaje najgroźniejszych zanieczyszczeń występujących na świecie. O pozycji na liście zadecydowała jednak kolejność alfabetyczna.

 

Oto 10 najbardziej skażonych miejsc na świecie, według BI (alfabetycznie):

Agbogbloshie, Ghana

To drugi co do wielkości w Afryce Zachodniej obszar składowania i przetwarzanie odpadów elektronicznych. Podczas spalania części, np. przewodów, w celu odzyskania surowców takich jak miedź, cząsteczki metali ulatniają się do powietrza i osiadają w glebie. Szacuje się, że skażenie dotknęło już 40 tys. ludzi.

Czarnobyl, Ukraina 

Miejsce największej na świecie katastrofy jądrowej, do której doszło w 1986 roku. Uwolniła ona sto razy większe promieniowanie niż bomby atomowe, które spadły na Hiroszimę i Nagasaki. Mieszkańcy okolicznych obszarów, również z Białorusi i Rosji, cierpią na zmiany skórne, choroby układu oddechowego, niepłodność. Odnotowano tam też znaczny wzrost występowania raka tarczycy i wad wrodzonych. Szacuje się, że problem dotyczy około 10 mln ludzi.

Rzeka Citarum, Indonezja

Zanieczyszczenie chemiczne jej dorzecza pochodzące ze źródeł przemysłowych i domowych dotyka bezpośrednio 500 tys. osób, a na 5 mln wpływa pośrednio. Stężenie ołowiu, aluminium, manganu i żelaza w tamtejszych wodach jest kilka razy wyższe od średniej światowej.

Dzierżyńsk, Rosja

Duży ośrodek przemysłowy. Dominuje tam przemysł chemiczny, ale funkcjonuje także maszynowy, drzewny, materiałów budowlanych i spożywczy. W wodach gruntowych panuje wysoki poziom zanieczyszczeń takich jak dioksyny i fenol. Mieszkańcy cierpią z powodu chorób i nowotworów oczu, płuc i nerek. Długość życia w mieście wynosi zaledwie 47 lat dla kobiet i 42 lata dla mężczyzn.

Hazaribagh, Bangladesz

Tamtejsze garbarnie korzystające ze starych, przestarzałych i nieefektywnych metod przetwarzania skór każdego dnia wypuszczają do głównej rzeki w mieście 22 tys. litrów sześciennych toksycznych, rakotwórczych odpadów, które oddziałują na zdrowie 160 tys. ludzi.

Kabwe, Zambia

Dziesięciolecia nieuregulowanego wydobycia ołowiu w tym afrykańskim mieście wywoływały poważne problemy zdrowotne u mieszkańców. Szacuje się, że dotykają one ponad 300 tys. osób. W 2006 roku badania wykazały, że poziom ołowiu we krwi tamtejszych dzieci przekraczał dopuszczalne wartości od 5 do 10 razy.

Kalimantan, Indonesia

Region wyspy Borneo jest skażony rtęcią w związku z wydobyciem złota. Konsekwencje zdrowotne dotykają 225 tys. ludzi.

Matanza Riachuelo, Argentyna

Do tej rzeki przechodzącej przez Buenos Aires ścieki wypuszcza prawdopodobnie około 15 tys. różnych zakładów przemysłowych. Efekt to poważne zanieczyszczenie wody pitnej m.in. cynkiem, ołowiem, miedzią, niklem i chromem, zagrażające ponad 20 tys. mieszkańców.

Delta Nigru, Nigeria

Gęsto zaludniony rejon jest zanieczyszczony przez intensywnie rozwijający się przemysł naftowy. W latach 1976-2001 odnotowano tam około 7 tys. przypadków wycieków ropy.

Norylsk, Rosja

Miasto przemysłowe w syberyjskiej Rosji. Znajduje się tam największy na świecie zakład wytopu metali ciężkich.Każdego roku do powietrza uwalnianych jest tam prawie po 500 ton tlenków miedzi i niklu oraz 2 mln ton dwutlenku siarki. Średnia długość życia pracowników fabryki w Norylsku jest o 10 lat niższa od rosyjskiej średniej.

Źródło: Live Science, worstpolluted.org, tvnmeteo.pl
0 0 votes
Article Rating