Najstarszy znany fragment szkieletu człowieka, wczesnego przedstawiciela rodzaju Homo, pochodzi sprzed blisko 2,8 miliona lat. Międzynarodowy zespół naukowców ogłosił na internetowej stronie czasopisma „Science” wyniki badań fragmentu żuchwy, znalezionego w 2013 roku rejonie Afar w Etiopii. Okazuje się, że jest ona o około 400 tysięcy lat starsza niż najstarsze znane dotąd szczątki przedstawiciela Homo.

Najstarsze szczątki człowieka są sprzed 2.8 miliona lat

Bezpośrednie datowanie tak starych szczątków nie jest możliwe, paleontolodzy dokonują tego przez analizę warstw skalnych, w których kości znaleziono. W przypadku fragmentu dolnej szczęki oznaczonego jako LD 350-1 były to warstwy skały wulkanicznej, której wiek oceniono na podstawie badań proporcji izotopów argonu. To one wykazały, że żuchwa pochodzi z okresu między 2,75 i 2,8 miliona lat. To oznacza, że charakterystyczne dla rodzaju Homo zmiany cech dolnej szczęki pojawiły się już w ciągu 200 tysięcy lat po tym, jak w pobliskim rejonie osady Hadar w Etiopii żył najstarszy znany nam przedstawiciel gatunku Australopithecus afarensis (Lucy).

Etiopia to kolebka najwcześniejszych przedstawicieli gatunków, które w końcu rozwinęły się w Homo sapiens. Znajdywano tam wcześniej także szczątki poprzedzających człowieka gatunków, choćby właśnie Lucy. Samą żuchwę odkrył etiopski student Arizona State University Chalachew Seyoum. Widać w niej pewną mieszankę cech, prymitywny jeszcze kształt policzka, ale bardziej nowoczesne niż u Australopiteków zęby. To oznacza, że faktycznie mamy już do czynienia z przedstawicielem rodziny Homo.

To bardzo istotny ślad pozwalający doprecyzować, gdzie i kiedy nasi przodkowie nabyli cechy, które odróżniły ich od wcześniejszych gatunków i wprowadziły na ścieżkę prowadzącą do Homo sapiens. Można uznać, że właśnie w tym rejonie, w tym mniej więcej czasie doszło do decydującego skoku na drodze naszej ewolucji. Badacze nie wiedzą jeszcze, czy żuchwa należała do znanego już wcześniej gatunku Homo, czy to szczątki przedstawiciela nowego gatunku. Poszukiwania dalszych fragmentów będą w tym miejscu kontynuowane.

Choć w pobliżu znaleziono pochodzące mniej więcej z tego samego okresu szczątki zwierząt, miedzy innymi prehistorycznej antylopy, słoni, hipopotama, krokodyli czy ryb, dopiero znalezienie innych części szkieletu, szczególnie większych fragmentów czaszki czy kończyn albo jakichś narzędzi mogłoby rzucić więcej światła na to, z jakim gatunkiem mamy do czynienia.

Źródło: rmf24, PAP
szczątki człowieka, szczęka, najstarsze, Afryka, human remains, jaw, the oldest, Africa.
0 0 votes
Article Rating