Jesteśmy w trakcie zamiany biegunów magnetycznych na Słońcu. Proces taki występuje w każdym cyklu słonecznym co 11 lat i kończy się zamianą magnetycznego bieguna północnego z południowym.

Pole magnetyczne naszej gwiazdy wkrótce całkowicie się odwróci, proces ten może potrwać jeszcze 3-4 miesiące, a występuje zawsze w szczycie aktywności danego cyklu.

Odwrócenie słonecznego pola magnetycznego jest wielkim wydarzeniem. Strefa wpływu heliosfery rozciąga się daleko za orbitę Plutona i sięga aktualnej pozycji sond kosmicznych Voyager.

 

Magnetohydrodynamiczne dynamo

Plazma może być rozważana jako płyn i opisywana równaniami hydrodynamiki. Będąc zjonizowanym gazem jest źródłem pola magnetycznego i elektrycznego. Ruch plazmy w polu magnetycznym opisywany jest natomiast równaniami magnetohydrodynamiki, w skrócie MHD. Zmiany tego pola powodują powstanie dodatkowej siły elektromotorycznej, jak w prądnicy, a przepływy plazmy mogą być opisywane jako obwody elektryczne.

 

 

W połowie czerwca napisałem, że od jakiegoś czasu są dziwne pomiary pola magnetycznego i grawitacji.

Zjawisko występuje do dziś dnia i prawdopodobnie jest ściśle związane z procesem przebiegunowania Słońca: Świeże pomiary na Forum

Na pomiarach widać długie powtarzalne cykle ściśle związane z ruchem obrotowym Ziemi i pozycją plam słonecznych w okolicach równika i odchyleniu około +/-30 stopni.

 

Pisałem Wam, jak duża siła musi działać, żeby zmienić pole magnetyczne Ziemi o 1 uT, a to jest 1/48 pola magnetycznego naszej planety, które wynosi 48uT.

W czerwcu zmiany dobowe w osi północ-południe wynosiły nawet 1.5uT

Wątek o Słońcu na Forum.

 

 

Rejestrujcie się w LosyZiemi.pl

Gdy nastąpi jakieś zagrożenie, zostaniecie o tym powiadomieni poprzez e-mail.

Źródło: science.nasa.gov , WikiPedia
Pomoc w tłumaczeniu: WosZ
0 0 votes
Article Rating