Naukowcy odkryli drastyczne fakty związane z dietą paleo, czyli sposobem odżywiania się neandertalczyków. Szczątki naszych praprzodków mają na sobie ślady kanibalizmu.

Neandertalczyk

Dieta paleo (zwana też dietą człowieka pierwotnego) to sposób odżywiania, dzięki któremu osiąga się optimum zdrowia. Obecnie często powraca się do nawyków żywieniowych, jakie stosowali nasi przodkowie, ponieważ uważa się, że z uwagi na lata przystosowania organizmu ludzkiego do takiej diety, jest ona najzdrowsza dla człowieka i najbardziej prawidłowa. „Dieta jaskiniowca”, ponieważ tak jest nazywana, odpowiada głównie smakoszom mięsa.

Neandertalczyk

Dieta oparta na człowieku

Ostatnio naukowcy stwierdzili, że dieta paleo u naszych przodków opierała się na kanibalizmie. Według badaczy z Uniwersytetu w Tybindze w Niemczech, neandertalczycy jedli ludzkie mięso. Stwierdzili, że tradycja ta sięga 45 tysięcy lat.

Szczątki neandertalczyków z Francji i półwyspu Iberyjskiego mają ślady nacięć i odkształceń. Świadczą one o tym, że kości zostały celowo skruszone, żeby wydobyć szpik kostny. Zjadano również mięso.

– Dane, jakimi dysponujemy, pozwalają nam przypuszczać, że neandertalczycy praktykowali kanibalizm. Szczątki koni i reniferów z tamtych czasów mają takie same obrażenia, jak ludzkie zwłoki – stwierdził Hervé Bocherens, główny autor badań.

0 0 votes
Article Rating