Choć rok 2013 ma być rokiem słonecznego maksimum to szczyt 11-letniego cyklu plam słonecznych ma stosunkowo niską aktywność słoneczną a przeprowadzone jak do tej pory obserwacje doprowadziły ekspertów do wniosku, że to niezwykłe zjawisko już nastąpiło a obecny cykl słoneczny miał już nie jeden, ale dwa szczyty.

 

 

Według NASA ilość plam słonecznych w miesiącach styczniu i lutym 2013 były znacznie poniżej wartości zapisanych już w 2011. Co więcej, twierdzą, że silne rozbłyski słoneczne nie były częste w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Chociaż uwagi te doprowadziły do ​​niektórych kwestii, że prognozy były błędne w swoich ocenach na ten rok a specjaliści z Goddard Space Flight Center stwierdzili:
„W chwili obecnej mamy słoneczne maksimum, ale wygląda to inaczej niż się spodziewaliśmy, ponieważ to już jest drugi szczyt słoneczny” Dean Pesnell, solar fizyk z Maryland na bazie laboratorium badawczego wyjaśniał w piątkowym komunikacie.

„Konwencjonalna mądrość głosi, że wahania aktywności słonecznej działają jak proste wahadło,” Amerykańska agencja kosmiczna dodaje: „Na jednym końcu cyklu było dużo aktywnych plam i rac a na drugim końcu słonecznego maksimum wystąpiła duża ilość plam i burz słonecznych. To jest regularny rytm słoneczny, który powtarza się co 11 lat. ”

Jednakże z obserwacji wynika, że to nie jest prawdą. Astronomowie, którzy przeanalizowali poszczególne cykle słoneczne potwierdzili, że cykl słoneczny nie wynika z doskonałego wzoru. Cykl słoneczny może faktycznie trwać od 10 do 13 lat i aby określić wahania amplitudy, które występują w trakcie trwania cyklu mogą jednak wystąpić wydarzenia słonecznego cyklu silniejsze lub słabsze od innych. Ponadto, w czasie trwania cyklu takich szczytów może być więcej niż jeden”.

„Ostatnie dwa słoneczne maksima, około roku 1989 i 2001 były nie jeden ale dwa szczyty” . W tych okresach, było zwiększenie aktywności słonecznej a następnie zanotowano spadek aktywności słonecznej po czym wystąpił kolejny wzrost czyli tzw. „mini-cykl”, który trwał około dwóch lat, zgodnie potwierdzają specjaliści z NASA.

Możliwym jest, że to zjawisko może występować obecnie po tym jak liczba plam słonecznych wzrosła w 2011, ale zmalała w roku następnym. Obserwatorzy potwierdzają, że spodziewają się kolejnego wzrostu ilości plam słonecznych w kolejnych miesiącach tego roku, i że ten drugi szczyt mógłby trwać do 2014 roku.

„Inną osobliwością słonecznej aktywności jest to, że w cyklu słonecznym nie zawsze aktywne są obie półkule Słońca jednocześnie” wyjaśniają specjaliści z NASA . „W obecnym cyklu aktywność plam na półkuli południowej jest opóźniona w stosunku do plam występujących na północnej półkuli słonecznej. Drugi szczyt, jeżeli wystąpi, będzie prawdopodobnie obfitował w plamy na południowej półkuli wraz ze wzrostem aktywności plam na południe od słonecznego równika co już obserwujemy. ”

NOAA / NASA Cycle Solar Panel Info, zespół fizyków , którzy zebrali się w roku 2006 i 2008 dla przewidywania kolejnego 24 cyklu słonecznego przepowiedzieli, że obecny 24 cykl słoneczny będzie poniżej średniej intensywności słonecznej i wystąpi dopiero w maju.

„Biorąc pod uwagę stan aktywności słonecznej w lutym 2013 r.,” NASA mówi, że to co dzieje się obecnie ” wydaje się mało prawdopodobne aby te przewidywani się spełniły.”

„Być może jesteśmy świadkami tego co się dzieje obecnie gdy przewidywania podają jedną amplitudę a tymczasem Słońce występuje już z podwójnym szczytem” .

 

Źródło: NASA
0 0 votes
Article Rating