Jeśli cząstka zderzy się z antycząstką to nastąpi anihilacja- proces prowadzący do całkowitej destrukcji materii posiadającej masę. Antycząstka to cząstki elementarne podobne do występujących w zwykłej materii, ale o przeciwnym znaku ładunku elektrycznego oraz wszystkich addytywnych liczb kwantowych. Fizycy pierwszy raz zaobserwowali ciekawe zjawisko- cząstkę, która jest zarazem  antycząstką.

Po 80 latach poszukiwań prawdopodobnie udało się znaleźć Fermion Majorany

Ta cząsteczka znana jest jako fermion Majorany. Teoria odnośnie jej pojawiła się już w 1930 roku, ale od tej pory nikt nie mógł jej znaleźć. Oczekiwało się, że fermion pojawia się na obrzeżach niektórych materiałów. Zaobserwowano ją w każdym końcu drutu o grubości pojedynczego atomu.

Teoria Majorany jest oszałamiająca, ponieważ zazwyczaj gdy cząstka spotka swoją antycząstkę to obie zostają zniszczone i uwalnia się duża energia. Połączenie właściwości materii i antymaterii sprawia, że cząstka jest neutralna, ledwo oddziałuje z materią wokół niej. Są także spekulacje mówiące, że neutrina to tak naprawdę fermiony Majorany.

 

W badaniu opublikowanym w science, naukowcy wykonali drut żelazny, który został osadzony na krysztale ultraczystego, nadprzewodzącego ołowiu. W temperaturze 1 Kelwina badacze zobrazowali, wykorzystując techniki spektroskopowe, oba końce drutu. Okazało się, że są one na zerowych stanach energetycznych. To co przewidziała teoria Majorany właśnie się wydarzyło. Co więcej, pojawienie się fermionów na końcach drutu przewidziano już w 2011 roku.

Autorzy publikacji twierdzą, że ich fermiony Majorany są czyste i pozbawione jakichkolwiek innych cząstek. Badania mogą pozwolić na stworzenie jeszcze lepszych komputerów kwantowych.

 

Źródło: phys.orgegazeta.info, WikiPedia
0 0 votes
Article Rating