Na poniższych wykresach znajduje się 7 oraz 30 ostatnich dni pomiarów pola magnetycznego Ziemi oraz wyliczona energia drgań magnetycznych dla trzech osi i energia sumaryczna.

Gdy występują burze geomagnetyczne wywołane wiatrem słonecznym, pomiary są mocno zakłócane spływami elektronów, ale możemy wyliczyć energię tych drgań magnetycznych, która jest w pewnej korelacji (algorytm) między innymi z gwałtownymi zmianami pogodowymi, trzęsieniami ziemi i erupcjami wulkanów.

Ciekawe spostrzeżenia w formie komentarzy będą nagradzane kontem w LosyZiemi.pl na co najmniej miesiąc. Wyjątkowo bystre osoby mogą otrzymać również konto w Strefie VIP.
Pomiary moje mają próbkowanie 75 Hz.

Magnetometr oś X, ostatnie 7 dni

Magnetometr oś Y, ostatnie 7 dni

Magnetometr oś Z, ostatnie 7 dni

Energia drgań magnetycznych w osi X, ostatnie 7 dni

Energia drgań magnetycznych w osi Y, ostatnie 7 dni

Energia drgań magnetycznych w osi Z, ostatnie 7 dni

Sumaryczna energia drgań magnetycznych, ostatnie 7 dni

 

Magnetometr oś X, ostatnie 30 dni

Magnetometr oś Y, ostatnie 30 dni

Magnetometr oś Z, ostatnie 30 dni

Energia drgań magnetycznych w osi X, ostatnie 30 dni

Energia drgań magnetycznych w osi Y, ostatnie 30 dni

Energia drgań magnetycznych w osi Z, ostatnie 30 dni

Sumaryczna energia drgań magnetycznych, ostatnie 30 dni

 

Źródło: LosyZiemi.pl
3 2 votes
Article Rating