Najnowszy globalny spis wszystkich drzew na Ziemi pokazuje, że są ich ponad trzy biliony, co sprawia, że na jedną osobę przypadają 422 drzewa. Mimo to ich całkowita liczba spadła o prawie 50 proc. od początku istnienia ludzkiej cywilizacji (której wiek naukowcy szacują na 5 tysięcy lat). I to człowiek jest winien postępującemu wylesianiu.

Drzewo

Naukowcy do liczenia drzew wykorzystali obrazy satelitarne, inwentaryzacje leśne oraz różne technologie komputerowe. Było to najbardziej dokładne liczenie drzew, jakie do tej pory wykonano. W porównaniu z poprzednimi inwentaryzacjami wyszło, że drzew jest o około 7,5 raza więcej niż w poprzednich inwentaryzacjach.

O 46 proc. mniej drzew

Okazało się, że całkowita liczba drzew zmniejszyła się o 46 proc. od początków naszej cywilizacji, czyli od końca czwartego i początku trzeciego tysiąclecia przed naszą erą.

– Drzewa są jednymi z najważniejszych organizmów na Ziemi. Jednak dopiero od niedawna zaczynamy rozumieć ich globalny zasięg – powiedział główny autor badania, Thomas Crowther z Uniwersytetu Yale.

Spis drzew pomoże naukowcom lepiej zrozumieć rozprzestrzenianie się gatunków roślin i zwierząt na świecie, skutki zmian klimatycznych oraz to, jak drzewa kształtują swoje otoczenie.

Ponadto wyniki mogą pomóc naukowcom zbadać rolę drzew w globalnym obiegu węgla. Lasy pochłaniają dwutlenek węgla z atmosfery podczas fotosyntezy. Następnie produkują i uwalniają tlen jako efekt uboczny reakcji. Drzewa pełnią kluczową rolę w łagodzeniu globalnego ocieplenia.

– Magazynują ogromne ilości węgla, są niezbędne do obiegu składników odżywczych, poprawiają jakość wody i powietrza – mówi Crowther.

 

Najwięcej drzew jest w Rosji, Skandynawii i w Ameryce Północnej

Liczenie drzew wykazało również, że obszary, gdzie drzew jest najwięcej, znajdują się w subarktycznych regionach Rosji, w Skandynawii i w Ameryce Północnej. Natomiast największe obszary leśne, gdzie znajduje się do 43 proc. drzew na świecie, znajdują się w klimacie tropikalnym.

Główną przyczyną zmniejszania się ich liczby jest wylesianie, zmiana użytkowania gruntów oraz zła gospodarka leśna. Przyczynia się to do utraty 15 mld drzew co roku na całym świecie.

– Mamy prawie o połowię mniej drzew na naszej planecie – powiedział Crowther. – To pokazuje, ile potrzeba naszego wysiłku, żeby przywrócić to, co było wcześniej – dodaje.

0 0 votes
Article Rating