Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin zamierza usunąć astronomię z listy odrębnych dyscyplin naukowych. W projekcie rozporządzenia dotyczącego nowego podziału dyscyplin naukowych, który został opublikowany na stronach resortu, astronomia została zaliczona w poczet nauk fizycznych. Polskie Towarzystwo Astronomiczne wystosowało petycję w tej sprawie.

Nowy projekt podziału dyscyplin naukowych niestety nie obejmuje już astronomii, jako oddzielnej dyscypliny naukowej. Została ona wliczona do nauk fizycznych. Według resortu, dotychczasowy podział charakteryzuje się nadmiernym rozdrobnieniem i przez to niemożliwa jest rzetelna ocena ich działalności naukowej, od czego zależy ich finansowanie.

„Wiele obecnych dyscyplin obejmuje wąski zakres tematyczny, a ponadto reprezentuje je niewielka liczba pracowników uczelni, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk i instytutów badawczych, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora” – czytamy uzasadnienie projektu.

 

Przeciwko nowemu rozporządzeniu protestuje Polskie Towarzystwo Astronomiczne zrzeszające zawodowych astronomów od 1923 roku. „Astronomia jest jedną z najstarszych nauk na Ziemi i w naszym kraju ma ona wspaniałe, wielowiekowe tradycje. Ośmielamy się twierdzić, że jest to wręcz dyscyplina NARODOWA! To przecież nasz rodak, kanonik warmiński Mikołaj Kopernik, „wstrzymał Słońce i ruszył Ziemię” – czytamy w apelu astronomów.

„Współcześni polscy astronomowie kontynuują tę wspaniałą tradycję z wielkim powodzeniem umacniając markę jaką jest Polska Astronomia. Dowodem jest statystyka prowadzona w światowym serwisie Web of Science, według której poziom cytowalności prac naukowych polskich astronomów jest o ok. 25 proc. wyższy od średniego poziomu światowego. Podkreślamy, że jest to jedyna dyscyplina w Polsce, która lokuje się tak wysoko w światowych rankingach” – argumentują naukowcy.

Ratujmy polską astronomię! Potrzebne głosy poparcia pod protestem przeciwko usunięciu astronomii z listy samodzielnych…

Opublikowany przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne Czwartek, 30 sierpnia 2018

 

Na stronach Polskiego Towarzystwa Astronomicznego jest petycja – „Ratujmy Polską Astronomię” – do resortu Gowina o zmianę projektu i przywrócenie Astronomii  jako odrębnej dyscypliny naukowej.

 

 

 

 

 

 

Źródło: PTA, DziannikNaukowy

 

 

 

0 0 votes
Article Rating