Od dziś można składać wnioski o nowe e-dowody. „Jeszcze w marcu do obywateli trafią pierwsze dowody z warstwą elektroniczną” – zapowiada w rozmowie z PAP minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Jedyną nową informacją na pierwszej stronie dokumentu (awersie) jest numer CAN /Ministerstwo Cyfryzacji /Materiały prasowe

Proces wymiany dowodów będzie rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r. /Ministerstwo Cyfryzacji /Materiały prasowe

 

Każdy, kto złoży wniosek 4 marca lub później, dostanie już nowy dowód z warstwą elektroniczną, czyli wbudowanym niewidocznym z zewnątrz chipem.

Zewnętrznie dokument będzie wyglądał podobnie do wydawanego dotychczas dowodu osobistego. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie dokumentu (awersie) jest numer CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie. Numer ten jest potrzebny do korzystania z elektronicznych funkcji e-dowodu. Zabezpiecza też e-dowód przed odczytaniem danych zapisanych w warstwie elektronicznej przez osoby nieuprawnione. E-dowód będzie działał bezstykowo, co oznacza, że wystarczy położyć go na czytniku.

W samej procedurze składania wniosków zmienia się bardzo niewiele. Nieznacznie zmieni się dotychczasowy formularz wniosku. Zostanie on poszerzony o możliwość wskazania nowych powodów ubiegania się o dowód osobisty oraz o sekcję z pytaniem o zgodę wnioskodawcy na zamieszczenie w dowodzie certyfikatu podpisu osobistego.

Korzystanie z warstwy elektronicznej w nowym dowodzie nie będzie obowiązkowe, można jej nie aktywować przy odbieraniu dowodu i zrobić to później, w dowolnym momencie.

 

E-dowody z PIN-em i PUK-iem

Z kolei, aby móc korzystać ze wszystkich funkcji e-dowodu, należy ustawić swój własny kod PIN do podpisu osobistego (sześć cyfr) i kod PIN do profilu osobistego (cztery cyfry). Kody te (w sposób podobny do tego znanego przy kartach do bankomatów) będzie można ustalić w urzędzie przy odbiorze albo później, w dowolnym momencie.

Przy odbiorze dowodu osobistego otrzymamy również kod PUK (o zastosowaniu podobnym to tego w telefonie komórkowym: po wpisaniu nieprawidłowego kodu PIN, można wpisać kod PUK i później na nowo korzystać z wszystkich funkcjonalności e-dowodu). Podawanie kodu PIN będzie potrzebne zawsze, gdy chcemy złożyć podpis osobisty lub zostać uwierzytelnionym. W dowolnym momencie posiadacz dowodu osobistego będzie mógł dokonać zmiany kodu PIN: w urzędzie lub przy wykorzystaniu aplikacji umożliwiającej dokonanie takiej czynności.

Według szefa MC nowe dowody będą lepiej zabezpieczone niż dotychczasowe. Dowód będzie zabezpieczony PIN-em, który sami będziemy nadawać w procesie jego odbioru. Wszystkie operacje, których będziemy dokonywać przy pomocy tego dowodu, będą miały jeszcze dodatkowe elementy, jak na przykład SMS, który będzie przychodził do nas po to, by potwierdzić poszczególne transakcje – opisywał Zagórski.

Jeśli zgubimy dowód albo będziemy mieli podejrzenie, że ktoś go nam ukradł, będziemy mieli możliwość czasowego „zawieszenia” dokumentu albo natychmiastowego unieważnienia.

Zamiast iść na policję, wypełniać formularze, będziemy mogli natychmiast zawiesić dowód online na 14 dni. Jeżeli w ciągu tych 14 dni dowód się znajdzie, bo gdzieś nam się zawieruszył, będzie można ten proces odwrócić bez konieczności wyrabiania nowego dowodu – mówi minister cyfryzacji. Do szybkiego zastrzeżenia dowodu niezbędne będzie założenie profilu zaufanego. Profil zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzać swoją tożsamość w internecie.

Marek Zagórski przekonuje, że nowe dowody mają pozwolić na lepsze korzystanie z dostępu do usług administracji.

Ten dowód będzie – i to jest jedno z ważniejszych zadań – dawał możliwość potwierdzenia swojej obecności w placówkach służby zdrowia. To będzie pewien proces, ale myślimy, że na większą skalę będzie to funkcjonowało już pod koniec roku – zapewnił minister Zagórski. Nowe dowody, oprócz tych samych funkcji co dotychczasowe, mają także m.in. umożliwiać przechodzenie przez bramki na niektórych lotniskach bez konieczności weryfikowania się przed odpowiednimi służbami.

Chcemy także, i to jest ta najważniejsza rzecz, żeby te funkcjonalności – ta możliwość wykorzystania warstwy elektronicznej oczywiście za zgodą posiadacza dowodu inspirowała biznes, żeby biznes korzystał z tej funkcjonalności, chociażby w takich usługach jak usługi bankowe. Na przykład przy zawieraniu umowy kredytowej będzie można „zaciągnąć” dane bezpośrednio do systemu, co spowoduje, że nie będzie trzeba skanować dowodu osobistego i ten proces będzie po prostu szybszy – mówi szef MC. Dodał, że to samo dotyczy np. operatorów telekomunikacyjnych.

Czekamy także na pewną kreatywność rynku – podkreślił Marek Zagórski.

 

Wymiana dowodów potrwa 10 lat

Wymiana dowodów nie jest obowiązkowa. Jeśli ma się ważny dowód osobisty, nie trzeba składać wniosku. Podobnie jak obecna wersja, e-dowód będzie ważny przez 10 lat. Według planów dowody z warstwą elektroniczną będą zastępować dotychczasowe dowody stopniowo – np. z powodu końca ważności dotychczasowego dokumentu czy jego utraty. Proces wymiany dowodów będzie rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r.

Wymiana dotychczasowego dowodu osobistego na e-dowód będzie bezpłatna.

 

Prawo jazdy

Prawa jazdy wydawane od dziś nie będą już zawierały adresu zamieszkania posiadacza. Zniknie więc obowiązek wymiany dokumentu w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub administracyjnej zmiany nazwy ulicy.

/Ministerstwo Infrastruktury /Materiały prasowe

Dla kierowców oznacza to dużą oszczędność. Koszt wymiany prawa jazdy to bowiem 100 zł.

Wszystkie dotychczas wydane prawa jazdy pozostaną ważne do wskazanego na nich terminu /Ministerstwo Infrastruktury /Materiały prasowe

Wszystkie dotychczas wydane prawa jazdy pozostaną ważne do wskazanego na nich terminu. Dokumenty te nie podlegają obowiązkowej wymianie, nawet w przypadku zmiany umieszczonego na nich adresu zamieszkania.

 

 

 

 

Źródło: rmf24
0 0 votes
Article Rating