Badacze na całym świecie poszukują wciąż lepszych materiałów świecących do produkcji organicznych diod elektroluminescencyjnych OLED. Naukowcy z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie informują o stworzeniu dwóch nowych materiałów o rekordowo wysokiej wydajności świecenia w czerwieni. Co ważne, ich własności pozwalają na szybką i tanią produkcję cienkich warstw oledowych.

świecenie rekordowo wydajnych kompleksów europu z fosfinotlenkami - OLEDświecenie rekordowo wydajnych kompleksów europu z fosfinotlenkami /IChF PAN, Grzegorz Krzyżewski

Związki skonstruowano stosując fosfinotlenki (utlenione związki organiczne, zawierające wiązanie fosfor-węgiel) jako dodatkowe ligandy w kompleksach z jonem europu. Współpracująca z IChF PAN grupa naukowców z University of St. Andrews w Szkocji wykorzystała opracowane substancje do zbudowania prototypowych diod OLED, generujących bliskie monochromatycznemu światło o barwie czerwonej.

Oba związki, starannie przez nas zaprojektowane, mają w swojej klasie rekordową wydajność świecenia. Znamy co prawda czerwone emitery o nieco większej wydajności, z irydem, ale to zupełnie inny typ materiałów –mówi prof. dr hab. Marek Pietraszkiewicz z IChF PAN. Światło emitowane przez kompleksy europu z fosfinotlenkami ma barwę czerwoną o dobrze określonej długości fali, wynoszącej około 612 nanometrów. Kwantowa wydajność świecenia tych związków sięga 90 procent.
Wąski zakres długości emitowanych fal i rekordowa wydajność to konsekwencja naszego podejścia do projektowania cząsteczek. Przyłączaliśmy do kompleksów europu rozbudowane fosfinotlenki o dużej sztywności. W efekcie energia dostarczana cząsteczce nie jest rozpraszana na niepotrzebne drgania czy obroty. Zamiast emisji ciepła do otoczenia, mamy większą wydajność i praktycznie monochromatyczne światło– wyjaśnia Michał Maciejczyk, doktorant Międzynarodowego Studium Doktoranckiego prowadzonego przez IChF PAN.

 

Ważną zaletą materiałów świecących, opracowanych i wyprodukowanych w IChF PAN, jest ich stabilność – nie ulegają degradacji pod wpływem tlenu czy światła. Nie mniej istotna jest możliwość wytwarzania warstw tych materiałów z roztworów. Dotychczasowe technologie produkcji warstw oledowych wymagały zazwyczaj użycia wysokiej próżni. Technika ta jest bardzo droga, kłopotliwa i nie wszędzie dostępna, wymusza także podgrzanie materiału do 200-300 stopni Celsjusza, co nie wszystkie związki dobrze tolerują. Nanoszenie warstw bezpośrednio z roztworu usuwa te problemy.

Nowe materiały można zastosować nie tylko w wyświetlaczach OLED czy elementach oświetlenia takich, jak tylne światła samochodów. Warszawscy chemicy sugerują użycie ich na przykład w elastycznych plastrach medycznych na skórę, przeznaczonych do zastosowań w terapiach antynowotworowych. Znajdujące się w plastrach związki z kompleksami europu wytwarzałyby światło o dokładnie znanej długości fali, które mogłoby lokalnie aktywować odpowiednio dobrane substancje czynne, wprowadzone wcześniej innymi metodami do chorych komórek skóry pacjenta. W trakcie terapii plaster wymagałby jedynie niewielkiego zasilania bateryjnego.

Na podstawie informacji prasowej IChF PAN.

Źródło: PAN, rmf24
0 0 votes
Article Rating