Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofuje z aptek serię leku przeciw cukrzycy. Którego? Publikujemy numer serii wycofanego medykamentu.

Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju produktu leczniczego Glibenese Gits, tabletek o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg. Chodzi o partie:

Numer serii tabletek to Z088917, data ważności – maj 2014. Podmiotem odpowiedzialnym jest Pfizer Europe MA EEIG, Wielka Brytania.
Główny Inspektor Farmaceutyczny poinformował, że 27 lutego 2014 roku otrzymał protokół z badań przeprowadzonych w Narodowym Instytucie Leków. Wynika z niego, że badana próbka tego produktu nie odpowiada wymaganiom specyfikacji ze względu na zawartość substancji czynnej niemieszczącej się w granicach specyfikacji.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, ponieważ dalsza obecność produktu w obrocie może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego.

Oświadczenie ws. wycofania leku/Główny Inspektor Farmaceutyczny

Źródło: Medexpress.pl, rmf24