Pomiary częstotliwości składowych ziemskiego pola magnetycznego z zakresu 3-5 kHz – ostatnie 9 dni

Poniżej znajdują się wykresy częstotliwości składowych ziemskiego pola magnetycznego w osi pionowej, od 3000 – 5000 Hz z podziałem co 500 Hz. Zakres czasowy, jaki obejmują wykresy, to prawie 9 dni.   Źródło: LosyZiemi.pl Polecane:Polska – Silny wstrząs sejsmiczny wystąpił w okolicach Głogowa, magnituda 4.1Stały pomiar promieniowania, licznik GeigeraŚredniej siły oddziaływania magnetyczne wystąpią między 3-7 … Czytaj dalej Pomiary częstotliwości składowych ziemskiego pola magnetycznego z zakresu 3-5 kHz – ostatnie 9 dni