Na poniższych wykresach przedstawiona jest energia drgań magnetycznych i pomiary magnetometryczne od 20-27 września, na których widać ciekawy cykl. Sumaryczna energia przedstawia energię drgań trzech osi. Pomiary znajdują się w Głogowie.

Sumaryczna energia drgań magnetycznych

 

Energia drgań magnetycznych w osi Z

Energia drgań magnetycznych w osi Y

Energia drgań magnetycznych w osi X

 

Magnetometr oś Z

 

Magnetometr oś Y

 

Magnetometr oś X

Źródło: LosyZiemi.pl