Naukowcy porządkują wiedzę o pozasłonecznych planetach. Badacze z Uniwersytetu Puerto Rico w Arecibo opublikowali właśnie katalog, który ma pomóc w ocenie odkrytych poza Układem Słonecznym ciał niebieskich pod kątem warunków, które mogłyby sprzyjać powstaniu życia. Ich projekt przypomina nieco w formie układ okresowy pierwiastków.

Astronomowie odkryli do tej pory ponad 700 planet pozasłonecznych. Zdecydowana większość z nich to gazowe olbrzymy, podobne do Jowisza i Saturna, które krążą na tyle blisko swoich gwiazd, że żadne życie nie mogłoby na nich powstać. Na razie udało się potwierdzić istnienie tylko niewielkiej liczby planet, których rozmiary i parametry orbity sugerują, że mogłyby się nadawać do zamieszkania.

Naukowcy z Planetary Habitability Laboratory (PHL) Uniwersytetu Puerto Rico w Arecibo proponują teraz nowy sposób prezentacji własności planet pozasłonecznych. Przedstawiają je w tabelach, w zależności od istotnych z punktu widzenia życia parametrów, na przykład masy i temperatury powierzchni. Tworzenie tych tabel pozwoli nie tylko łatwiej klasyfikować znane już ciała niebieskie, ale także te, których istnienie dopiero zostanie potwierdzone.

Pozwolą one także włączyć do klasyfikacji księżyce pozasłonecznych planet, które mogą oferować jeszcze lepsze warunki „zamieszkania”. Do tej pory nie udało się bezpośrednio odkryć żadnych księżyców, ich istnienie potwierdzają jednak obserwacje i symulacje dynamiki układów planet.

Opracowany przez badaczy z Arecibo katalog (The Habitable Exoplanets Catalog – HEC) ma być źródłem informacji nie tylko dla profesjonalistów, ale także astronomów amatorów, zainteresowanych stanem poszukiwań śladów życia we Wszechświecie. Katalog pozwoli uszeregować poznawane obiekty według prawdopodobieństwa z jakim mogłyby stać się kolebką życia.

W tej chwili na liście planet pozasłonecznych znajdziemy tylko dwie, które według obecnych kryteriów mogą być przyjazne dla życia. To Gliese 581d i HD 85512b. Katalog HEC wskazuje jednak na kolejnych 15, które mogą do nich dołączyć. Wymieniono w nim też 30 hipotetycznych książyców o podobnych właściwościach.

Projekt katalogu zaprezentowano dziś podczas zorganizowanej przez NASA Kepler Science Conference, odbywającej się w Moffet Field w Kalifornii, California. Zaproponowana przez naukowców z PLH „tablica okresowa” planet pozasłonecznych zawiera obiekty, których istnienie potwierdzono, jak i te, na których istnienie wskazują obserwacje sondy NASA Kepler, ale nie udało się ich jeszcze „zobaczyć” przy pomocy ziemskich teleskopów.

 

Źródło: rmf24.pl
0 0 votes
Article Rating